“Meer grip op de zaak dankzij een heldere strategie”

Situatie

Middelgroot bouwbedrijf (omzet van EUR 30 mio+, 80 FTE’s) heeft grote achterstanden bij crediteuren en liquiditeitsproblemen. Er is onvoldoende inzicht in verwachte rendement en cashflows op projectniveau. Aanname van nieuw werk vooral gebaseerd op korte termijn doelen.

Aanpak

Na een eerste bedrijfsanalyse (View), waarbij o.a. het bestuurlijke en primaire proces rondom projectbewaking wordt beoordeeld, worden de volgende acties in gang gezet:

  • Invoeren van verbeteringen rondom projectbewaking: integraal risicomanagement bij aanname/calculatie van nieuw werk, maandelijkse kostenbewaking en inzicht via implementatie BBN tool t.b.v. toekomstig rendement en werkkapitaal/cashflows op projectniveau
  • Financiele analyses om brug te slaan tussen project- en bedrijfsresultaat (AK resultaat, projectresultaten en exploitatie directe loonsfeer (dekking)
  • Herijking strategie, en periodieke herziening. Concrete strategische actielijst
  • Betalingsregelingen getroffen met leveranciers en belastingdienst
  • Huisbankier meegenomen in proces van turnaround; stakeholdermanagement

Uitkomst

  • Duidelijkheid over de te voeren koers van het bedrijf voor medewerkers en andere stakeholders.
  • Management agenda aangesloten op strategische agenda.
  • Beter inzicht in (verwacht) rendement en cashflows projecten van lopende en nieuwe werken
  • Bedrijfsresultaat en cashflows verbeterd waardoor achterstanden stap voor stap weggewerkt worden
  • Meer grip op de zaak, zowel op projecten als op het gehele bedrijf