10 oktober 2022

Ontwikkelingen en trends in de installatie­branche

Dit blog is geschreven naar aanleiding van onze podcast aflevering over trends en ontwikkelingen in de installatiebranche. Hierin bespreken wij onder andere het sectorrapport voor deze branche. Dit rapport is door ons opgesteld omdat we merken dat de sector groeit. Er komen ontzettend veel ontwikkelingen op af en dat biedt kansen.

Op dit moment spelen vooral de verduurzaming en de energieprijzen. Met het sectorrapport wilden wij vooral onderzoeken welke rol installatiebedrijven spelen in de verduurzaming. Welke kansen zijn hier voor de installatiebranche?

De installatiebranche

Wat is de installatiebranche eigenlijk? De installatiebranche bestaat uit bedrijven die apparatuur installeren en instellen. Ze werken vaak samen met de bouw en zijn echte vakmannen. Ze werken veel praktisch en zijn betrokken bij veel onderdelen van een gebouw.

Ontwikkelingen op de korte termijn

In de vorige podcast afleveringen hebben we het vaak gehad over de ontwikkelingen op de korte termijn. We benoemen ze hier nog een keer.

Stijging van de grondstofprijzen

De grondstofprijzen gingen flink omhoog. Dit lijkt nu een beetje te stoppen. Er komen meer grondstoffen vrij, waardoor het een minder groot probleem is.

Stijging van de energieprijzen

De stijging van de energieprijzen is een onzekere factor. Er is nog steeds oorlog in Europa en daardoor zal deze ontwikkeling nog wel even doorzetten.

Personeelstekort

Het tekort aan personeel is nog steeds heel groot. Bedrijven moeten zich neerzetten als goede werkgever om werknemers binnen te halen.

Ontwikkelingen op de lange termijn

Er zijn verschillende ontwikkelingen in de installatiebranche. Klanten zoeken een ondernemer die het totaalplaatje kan leveren. Onderdelen hiervan zijn verduurzaming, stroom, ventilatie, isolatie en verwarming. Ventilatie is vooral door corona belangrijk geworden. Daarbij komt ook nog het circulaire denken. Slim omgaan met grondstoffen en deze waar mogelijk hergebruiken.

Verduurzaming binnen de installatiebranche

Binnen Europa zijn er afspraken gemaakt in de Green Deal. Hierin is bepaald dat we in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. De overheid neemt hier zelf ook maatregelen voor. Dit is interessant voor de installatiebranche, omdat zij de mogelijkheid hebben om zich door te ontwikkelen. De rol van de installateur gaat veranderen.

Een nieuwe rol voor het installatiebedrijf

Alle grote ontwikkelingen op de lange termijn zorgen voor een andere rol voor het installatiebedrijf. Dit is ook de vraag die wij in het sectorrapport hebben gesteld: welke rol speelt de installatiebranche binnen de energietransitie? Denk na over welke mogelijkheden en kansen hier liggen en durf ze ook te pakken. Hieronder noemen wij enkele veranderingen die wij voorzien.

De installateur als energieregisseur

De rol van uw installatiebedrijf verandert enorm. Er wordt verwacht dat u energieregisseur bent. Wat doet die energieregisseur? Die zoekt duurzame samenwerkingen met andere partijen om de klant een totaaloplossing te bieden. Door de duurzaamheidsproblematiek en energietransitie gaat het installatiebedrijf steeds meer deze rol innemen.

Samenwerking opzoeken

Er komen steeds meer samenwerkingsverbanden. Bent u al bezig met het samenwerken? 80 procent van de deelnemers aan het onderzoek geven aan dat ze dit al doen. Klanten zijn op zoek naar een partij die alles levert en gaan niet meer voor deeloplossingen. Hierdoor is samenwerking noodzakelijk.

Bedrijfsovername

Deze transitie biedt veel kansen. Bekijkt u het eens vanuit het perspectief van bedrijfsovername. Het kan waardevol zijn om een IT-gerelateerd bedrijf over te nemen om deze kennis binnen te halen. Bedrijfsovername is namelijk een waardevol middel om nieuwe technologieën en kennis te krijgen.

Scholing wordt belangrijker

De systemen worden complexer. Bedrijven hebben steeds vaker een eigen energieopslag. Dat is een transporteur die de energie opslaat en uitwisselt met de energieleverancier op het moment dat er een overschot is. Daar zit een energiemanagementsysteem op. Hier moeten installatiebedrijven ook mee gaan werken en dat vraagt voor meer IT-kennis van uw medewerkers. In de installatiebranche komen in de toekomst nog meer van deze ontwikkelingen, waardoor scholing onmisbaar is.

In de installatiebranche is nog niet iedereen bezig met training en scholing. Hier liggen nog grote kansen. Zo geeft 46 procent veel training, maar iets minder dan 40 procent geeft heel weinig scholing. Het is echt nodig dat dit omhoog gaat. 

Medewerkers zoeken ontwikkeling

Dit geeft u de kans om uw bedrijf neer te zetten als aantrekkelijke werkgever. In deze energietransitie is scholing nodig en jonge werknemers zijn hiernaar op zoek. Misschien moet u ook aan de slag met uw bedrijfscultuur. Personeel kijkt tegenwoordig naar veel meer dan alleen salaris. Ze willen meer mogelijkheden voor ontwikkeling. 

Hoge werkdruk

Natuurlijk kent de installatiebranche een hoge werkdruk. Waarom zou u een werknemer naar een training sturen, als er klanten in de rij staan? Toch is het kennisniveau verhogen en op peil houden misschien wel belangrijker. Op de lange termijn zorgt dit ervoor dat uw bedrijf kan meekomen in de transitie en voor meer inkomsten.

Zet in op kennis

Richt uw scholing ook op de ontwikkeling van kennis. Vroeger werd scholing veel gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, maar tegenwoordig is meer kennis nodig. Kennis over nieuwe apparatuur en nieuwe ontwikkelingen. Augmented Reality kan hier in de toekomst een rol in gaan spelen. Zo kan een monteur een gesimuleerde reparatie uitvoeren.

Conclusie: Kijk naar vooral naar de lange termijn

Hoe kunt u als ondernemer in de installatiebranche omgaan met al deze ontwikkelingen? Het belangrijkste is om naar de lange termijn te kijken. Natuurlijk zijn er veel korte termijn problemen, maar die vallen uiteindelijk in het niet bij de energietransitie. Blijf u hierop focussen.

Wees niet sceptisch, maar realistisch. De energietransitie gaat er echt komen. Bereid uw bedrijf hier goed op voor, positioneer het goed. Verken uw nieuwe rol als energieregisseur en ga nieuwe samenwerkingen aan. Blijf een aantrekkelijke werkgever door uw werknemers voldoende trainingen aan te bieden. Zorg dat u inzet op vaardigheden en kennis. 

BBN helpt de installatiebranche

BBN werkt veel met ondernemers uit de installatiebranche. De laatste jaren zijn we vooral actief in het begeleiden van overnames. Op het moment zijn wij bezig met het in kaart brengen van de ontwikkelingen in de markt. Wij kennen uw branche goed, waardoor wij weten waar de mogelijkheden en ontwikkelingen liggen.

Wij geven u graag advies over hoe u hiermee om kunt gaan. Zodat u voorbereid bent op de toekomst met een duurzame bedrijfsvoering. Wilt u dat wij met u meedenken? Neem dan contact op voor een adviesgesprek met een van onze adviseurs.