Herstructurering

BBN geeft u weer grip op de zaak

Verkeert uw onderneming in financieel zwaar weer? Of dreigt die daarin te komen? BBN biedt doortastend advies waarmee u de regie weer terugkrijgt. Onze specialisten weten wat nodig is in financiële stresssituaties. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat snel de vinger op de zere plek te leggen, de rust te bewaren en het proces te regisseren zodat u zelf ook weer grip op de zaak krijgt.

Wij geven u de regie terug

Hoe vakkundig u uw organisatie ook leidt, er kunnen situaties ontstaan die u niet helemaal kunt overzien. Of het nu gaat om het herstructureren van specifieke activiteiten, het afstoten van een bedrijfsonderdeel of het herstructureren van de financieringsstructuur; BBN kent dit soort situaties als geen ander.
Wij bieden een heldere kijk op de situatie, adviseren over te nemen stappen en stellen gezamenlijk een herstel- en/of reorganisatieplan op. Ook daarna blijven wij, waar nodig, betrokken. We helpen u door de bomen het bos te zien, communiceren tactvol en doortastend met alle betrokkenen en werken aan een succesvolle oplossing.

WHOA herstructureringsdeskundige

Vanaf 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet maakt het voor ondernemingen die levensvatbaar zijn maar een te hoge schuldenlast hebben mogelijk om – buiten surseance en faillissement – hun schulden te herstructureren. Onze herstructureringsdeskundigen begeleiden u graag tijdens het WHOA-traject. Lees hier meer

BBN is mede initiatiefnemer en partner van alles over WHOA. Het kennisplatform voor deskundigen en geïnteresseerden. www.allesoverwhoa.nl

BNN Oplossingen Herstructurering Quote

“Een succesvolle herstructurering valt of staat met een integraal, stevig onderbouwd advies”

Succesvol herstructureren: zo doen we dat!

Onze view: analyse en perspectief

Zit u met een niet-alledaags vraagstuk en hebt u niet direct beeld bij de beste oplossing? Onze view biedt u glashelder inzicht in de situatie en de grondslagen ervan. Hiermee brengen we snel, objectief en doelgericht de sterke punten en het verbeterpotentieel van de onderneming in kaart, vanuit verschillende dimensies. We houden interviews, werksessies met management en medewerkers en wonen overleggen bij.

We analyseren de belangrijkste processen en beoordelen de financiële structuur en strategische doelen. Op basis daarvan geven we realistisch advies en hands-on ondersteuning om samen duurzame verbeteringen te realiseren. Dit advies noemen wij de view omdat u hiermee een scherp zicht heeft op de (toekomst van de) onderneming.

Actieplan: oplossingen en scenario’s

De view geeft u en uw stakeholders (personeel, bankier, investeerder) inzicht in het perspectief van de onderneming. Maar de view krijgt pas waarde als aan de uitkomsten ook acties worden verbonden. Daarom doen we samen een deepdive om de uitkomsten door te nemen en de verbeteracties te bepalen. Dit zorgt voor gedragenheid en commitment voor de gekozen verbeteracties. 

Bij het bepalen van de verbeteracties is voorspellende informatie cruciaal. De impact van meerdere scenario’s wordt doorgerekend naar financiële prognoses. Dit verschaft inzicht in de herstructurering, voor uzelf en uw stakeholders.

Begeleiding en implementatie

Samen met het management implementeren wij de noodzakelijke veranderingen om tot succes te komen. In een herstructureringsproject is doordachte communicatie met alle betrokken partijen van cruciaal belang. Onze consultants helpen u met het managen van uw stakeholders om rust en evenwicht te creëren en adviseren bij het nemen van beslissingen. Hierbij werken we samen met topspecialisten op onder andere juridisch en fiscaal gebied. 

Samen zorgen we ervoor dat de herstructurering wordt geïmplementeerd volgens plan, waarbij het belang van de onderneming centraal staat. We zorgen ervoor dat dit belang altijd goed in balans blijft met uw eigen belang en dat van uw stakeholders.

CONTACT

Wilt u weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? Stuur een mailtje naar [email protected] of neem direct contact op met een van onze partners. Wij helpen u graag.