Strategie

BBN brengt u snel (weer) op koers

Zonder koers is de onderneming stuurloos. Wij helpen het management strategisch de juiste keuzes te maken voor een duurzame toekomst. De wereld verandert snel, is steeds minder voorspelbaar en om wendbaar te blijven moet uw onderneming blijvend veranderen. BBN begeleidt u bij het bepalen en implementeren van noodzakelijke strategische koerswijzigingen.

Strategievorming

Ondernemen draait om visie en focus. Een heldere strategie geeft richting aan uw onderneming en functioneert als kompas voor keuzes en beslissingen. Aan de hand van de strategie wordt bepaald welke keuzes op strategisch, tactisch en operationeel niveau passen bij uw onderneming.

Door het realiseren van een visie helpt BBN organisaties toekomstbestendig te worden en te blijven. Samen werken we aan een plan voor een duurzame toekomst. De organisatie zelf is hierbij aan zet. We zijn ervan overtuigd dat een nieuwe strategie alleen duurzaam succesvol kan zijn als deze herkenbaar en gedragen is. Om tot de juiste strategie te komen begeleidt BBN de strategische dialoog met de belangrijkste stakeholders.

Uiteraard blijft BBN ook bij de uitvoering van de geformuleerde acties betrokken. Constant bij blijven sturen op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende marktontwikkelingen is immers een voorwaarde voor succes.

BNN Oplossingen Strategie Quote

“Een goede strategie prikkelt, geeft richting en is actiegericht. Want zonder daden blijft de strategie een papieren tijger”

Wanneer uw bedrijf in een fase beland is waarin u extra versterking nodig heeft, dan staat BBN voor u klaar. Onze consultants kijken met een frisse blik naar uw bedrijfsvoering en leveren passende oplossingen.

“Een onafhankelijk kritische buitenstaander is voor de ondernemer van onschatbare waarde.”

Succesvol strategisch veranderen:
zo doen we dat!

Strategiesessie

Om tot de juiste inzichten te komen, begeleiden we een open en gestructureerde dialoog met de belangrijkste stakeholders. Dit leidt tot een heldere vastlegging van de visie, missie en strategie. Wanneer de strategie eenmaal is vastgelegd volgt een actieplan om van de huidige naar de gewenste situatie te komen.

Strategisch plan van aanpak

Op basis van de nieuwe strategie kunnen keuzes gemaakt worden over de (in)richting van de organisatie en structuur. Wij verwerken een aantal scenario’s. De impact van deze scenario’s wordt doorgerekend naar financiële projectie. Dit brengt inzicht in de benodigde financiering om uw plannen te realiseren.

Strategiebegeleiding

Samen werken we toe naar het eindresultaat: die gemeenschappelijke stip op de horizon. Een goede strategie prikkelt en geeft richting, moet een gevoel van commitment bij medewerkers oproepen en is actiegericht. Want zonder daden blijft de strategie een papieren tijger.

BBN helpt bij de uitvoering van strategische en organisatorische veranderingen, en stuurt bij op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende marktontwikkelingen.

CONTACT

Wilt u weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? Stuur een mailtje naar [email protected] of neem direct contact op met een van onze partners. Wij helpen u graag.