Bedrijfsadvies voor het mkb: let op prestatieverplichtingen bij samenwerking met multinationals

Grote samenwerkingen met multinationals brengen vaak prestatieverplichtingen met zich mee. Hoe kunt u hier het beste mee omgaan en hoe gaat u na of u deze prestaties wel kunt leveren? In dit artikel delen wij waardevolle adviezen voor mkb-ondernemers die zaken (gaan) doen met multinationals.

Prestatieverplichtingen komen vaak voor in contracten met grote organisaties zoals multinationals. Deze prestatieverplichtingen hebben grote gevolgen voor uw hele organisatie. U moet blijven presteren onder de grote druk van de ingewikkelde contracten en afspraken die u heeft gemaakt. Vaak is een multinational ook nog eens dominant in het opstellen van het contract en het maken van prestatieafspraken. Hoe kunt u zich hierin als mkb-ondernemer weerbaar opstellen?

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de podcast ‘Tussen de bedrijven door’ van BBN Business Improvement. Liever luisteren? Klik dan hier.

Risico’s omtrent grote contracten en prestatieverplichtingen

Het aangaan van grote contracten brengt een aantal risico’s met zich mee. Als u een grote opdracht aangeboden krijgt, wilt u natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag om een offerte op te stellen. Hierin schuilt het gevaar dat er dan (te) snel een contract wordt opgesteld, wellicht omdat u de opdracht zo graag wilt. Daardoor heeft u mogelijk geen oog voor de risico’s die bij een groot contract komen kijken. Het is heel belangrijk dat u eerst goed nadenkt over de prestatieverplichtingen die uw organisatie aangaat en of uw organisatie deze wel kan leveren.

Een grote opdracht brengt nog meer veranderingen met zich mee. Om deze opdracht te kunnen voltooien moet u vaak meer personeel aannemen en nieuwe machines aankopen. Denk ook na over de inkoopmarges die in het contract staan. Deze staan meestal onder druk, terwijl de transportprijzen toenemen en personeel en grondstoffen steeds schaarser worden. U kunt hierdoor moeilijkheden ondervinden in het uitvoeren van het contract. 

Het gevaar is dan dat de afnemers u aan dit contract en de prestatieverplichtingen willen houden, en misschien zelfs meer willen afnemen dan ze eerst hadden afgesproken. Er kleven ook op financieel gebied veel gevaren aan het snel aannemen van een grote opdracht.

De financiële kant

U wilt ook alert zijn op de financiële kant van zo’n contract. Bij een multinational heeft u vaak te maken met lange betalingstermijnen, terwijl een leverancier kortere termijnen hanteert. Hoe gaat u dit gat vullen? Vaak zijn er ook nog allerlei administratieve hobbels die u moet overwinnen voor u de factuur mag sturen, waardoor u veel tijd kwijt bent voordat de betaaltermijnen ingaan. Dit moet u dan allemaal kunnen voorfinancieren, en dit heeft ook weerslag op de liquiditeit van uw bedrijf.

De prestatieverplichtingen zijn van groot belang voor het succesvol uitvoeren van een grote opdracht. Vaak denkt u dat u deze wel kunt invullen, maar let hierbij ook op de veranderende wereld waarin we leven. U kunt niet in de toekomst kijken en weet niet of u over een lange tijd nog kunt voldoen aan deze prestatieverplichtingen. De complexiteit van de huidige maatschappij waarin wij leven, vormt hierin de grootste uitdaging. Een nauw opgesteld contract met strakke prestatieverplichtingen, waarin geen rekening wordt gehouden met uw processen, kan hierin een grote belemmering vormen.

Weloverwogen keuzes maken

Soms wordt er door een multinational van tevoren onderzocht of u wel aan het contract kunt voldoen, maar vaak ligt dit bij uzelf. Denk dus goed na over waar uw bedrijf klaar voor is en wat u kunt managen. Het is belangrijk om hier de tijd voor te nemen, zodat u hier niet pas achterkomt als het te laat is. 

Kijk ook altijd of u voldoet aan de voorwaarden die worden afgesproken, of u daaraan kunt blijven voldoen en welke acties u hiervoor moet ondernemen. Het vergt veel discipline om u niet alleen te richten op de positieve resultaten die een grote opdracht met zich meebrengt, maar ook op de risico’s die u ermee loopt.

Zijn er prestatieverplichtingen en andere voorwaarden waar u aan moet voldoen en kunt u deze ook op de lange termijn waarmaken? Het is goed om hiernaar te kijken met een gespecialiseerde advocaat die u ondersteunt en adviseert over de contractuele inhoud en welke verplichtingen daarbij komen kijken. Hierbij kijkt u naar het hele proces: wat heeft u nodig vanaf het moment dat u inkoopt tot het moment dat het geld op uw rekening staat

Denk er ook aan dat u genoeg personeel in dienst heeft om de klanten te kunnen bedienen. Dit impliceert vaak dat u meer personeel moet aannemen. Waar haalt u dit personeel vandaan en welke extra kosten brengt dit met zich mee? Bij het zakendoen in de corporate wereld met multinationals, moet je in staat zijn om te kunnen opschalen en over een grote flexibiliteit beschikken. 

Vaak heeft een grote samenwerking impact op de hele organisatie. Probeer de focus van uw bedrijf te houden op de doelstellingen, waar u volgend jaar wilt zijn, en laat u niet te veel leiden door het grote project. Zo blijft u aan uw eigen bedrijf werken, en bent u niet alleen bezig met het voldoen aan de prestatieverplichtingen van de multinational.

Conclusie van dit bedrijfsadvies voor het mkb

Zakendoen met grote afnemers zoals multinationals kan een enorme groeispurt voor uw bedrijf tot gevolg hebben. Toch is het een stap waar u goed over na moet denken. Kunt u dit als bedrijf aan en past het bij uw bedrijf? Wat wordt de vervolgstap na deze grote samenwerking? U moet namelijk altijd één stap verder denken, bijvoorbeeld over de volgende klanten waarmee u wilt samenwerken en hoe u voordelen uit de samenwerking kunt halen. 

Ook is het van groot belang dat u mensen om u heen verzamelt die de risico’s kunnen inschatten; niet alleen juridisch, maar ook binnen uw organisatie. Zo kunt u de tijd nemen om samen te overleggen en een weloverwogen keuze te maken over de mogelijke samenwerking met een grote organisatie.

Ons bedrijfsadvies voor het mkb kan u helpen

BBN Business Improvement geeft bedrijfsadvies aan mkb-ondernemingen. Wij assisteren veel bedrijven bij het vormen van een duurzame strategie en geven advies over het samenwerken met grote bedrijven, zoals multinationals. Wij zorgen ervoor dat de onderneming op het juiste moment voordeel heeft van de samenwerking met een groot bedrijf, en tegelijkertijd haar doelstellingen niet uit het oog verliest. 

Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin