Hoe gaat u als ondernemer het beste om met de huidige tekorten aan productiemiddelen?

We leven in een tijd waarin er veel tekorten spelen. De komende weken spreken we hierover in onze podcasts. De eerste podcast focust zich op het tekort aan productiemiddelen, zoals personeel, grondstoffen en materialen.

Er gebeurt veel in de wereld en dit heeft allemaal invloed op de wereld van de ondernemer. De nasleep van corona zorgt ervoor dat veel ondernemers met schulden blijven zitten. Ook zijn er stijgende prijzen, is er een oorlog in Europa en zien we een disruptie van de supply chain.

We zien momenteel een tekort aan personeel, grondstoffen en materialen. We bevinden ons in een onvoorspelbare en onzekere situatie. Grondstof- en materiaalprijzen veranderen iedere dag. Zelfs een bedrijf als Schiphol ervaart deze onzekerheden. De grondstoffenstromen verplaatsen tussen continenten. Alles wat vroeger zeker was, is nu onvoorspelbaar. In die sfeer onderneemt u en probeert u optimistisch vooruit te kijken. 

De invloed van een tekort aan productiemiddelen

Door deze ontwikkelingen wordt u als ondernemer gedwongen om anders naar het verkoopproces te kijken. Vroeger was u vooral bezig met de vraag op de markt: het krijgen van klanten en het verhogen van de omzet. Nu richt u zich vooral op het aanbod: het verkrijgen van de productiemiddelen om de omzet te kunnen behalen. Dit is een hele nieuwe realiteit voor ondernemers.

“Het is de wereld op zijn kop”

Dit betekent dat alle medewerkers in uw bedrijf moeten ‘omdenken’. Een inkoper moet zich bijvoorbeeld meer richten op het waarborgen van de goederen- en grondstoffenstroom in plaats van alleen te kijken naar lage voorraden en concurrerende prijzen. Als bedrijf moet u ervoor zorgen dat uw productie niet stil komt te staan. 

Zorg dat iedereen in uw bedrijf zich bewust is van de veranderingen die er zijn en bekijk wat de impact hiervan is op het bedrijf. Wees reëel en houd niet te veel vast aan hoe het verkoop- en productieproces in het verleden verliep. Kijk echt naar wat er nu gebeurt met uw bedrijf en personeel. Wat doet dat met uw organisatie?

De gevolgen van het tekort aan productiemiddelen

Op de lange termijn gaan deze tekorten grote gevolgen hebben. Het personeelstekort, de steeds veranderende grondstoffenprijzen en de beperkte beschikbaarheid van materialen en grondstoffen zorgen ervoor dat een andere bedrijfsvoering nodig wordt.

Personeelstekort

Het behouden en binnenkrijgen van personeel is moeilijk. Hierdoor is er minder mogelijkheid tot groei. Het personeel wordt ook duurder, doordat er voor hen meer ruimte is om te onderhandelen op de werkvloer. 

Tekort aan grondstoffen

De mindere beschikbaarheid van grondstoffen zet ook een rem op uw groei, en duurdere grondstoffen zorgen voor minder winst. U moet grotere voorraden aanleggen, wat weer veel druk legt op uw werkkapitaal. Maar het niet kunnen verkopen is nu erger dan een grote voorraad. 

Druk op uw werkkapitaal

Grondstoffen en materialen worden duurder en daardoor gaat het werkkapitaal behoorlijk omhoog. Vaak wordt er eerder ingekocht dan verkocht, waardoor het een druk legt op je liquiditeit en werkkapitaal.

Het kan zo zijn dat op papier de omzet toeneemt, omdat het volume iets afneemt, maar de prijs veel hoger wordt. Tegelijkertijd neemt ook de inkoopprijs toe, dus de vraag is hoeveel meer gaat u er uiteindelijk aan verdienen? Het verhogen van de voorraden zorgt ook voor een hogere financieringsbehoefte, kunt u dat dragen?

De financiële situatie

Op financieel gebied staan veel ondernemers onder druk. Er zijn schulden door corona en weinig mogelijkheden tot investeren en groei. Vooral de uitgestelde belastingen en de terugbetalingsverplichtingen voor TVL en NOW zorgen voor financiële druk. Er zijn momenteel meer dan 2000 bedrijven met schulden. Hoe weet u hoe u hiermee om moet gaan?

U hebt een helder plan nodig met daarin een goede voorspelling van uw resultaten, werkkapitaal en investeringsbehoeften. Op basis hiervan gaat u het gesprek aan met uw financiers. Denk ook creatief na over andere oplossingen om uw hoofd boven water te houden. 

De schulden zijn voor sommige ondernemers echt te veel. Kijk dan zakelijk en reëel naar wat u kunt betalen. Ga in gesprek met schuldeisers om afspraken te maken over latere terugbetaling. Zorg dat u een plan van aanpak hebt om weer uit de schulden te komen. Op die manier willen de betrokken partijen u vast helpen.

Een tekort aan het productiemiddel personeel

Hoe komt u in een tijd van personeelstekort aan meer personeel? Dit is de vraag die bij alle ondernemers speelt. In deze tijd is het werven van nieuw personeel voor veel ondernemers onmogelijk. Kijk daarom eerst wat er mogelijk is met uw huidige personeel en ga slimmer om met uw huidige arbeidskrachten. 

Wat zijn uw mogelijkheden? Denk eens aan:

 • een efficiënter werkproces door automatisering en robotisering;
 • het laten gaan van klanten en producten die te veel energie kosten en voor verlies zorgen;
 • medewerkers die deeltijd werken vragen om (tijdelijk) meer te werken.

Personeel boeien en binden

Zorg dat uw personeel binnen blijft. In deze tijd zijn er veel vacatures en worden goede medewerkers verleid door andere bedrijven. Voor mensen die ontevreden zijn is dit hét moment om op te stappen. Zorg dat u een goede werkgever bent. Dat zit zeker niet alleen in het salaris, al is het wel belangrijk dat u ook hierin concurrerend bent. Kijk wat de rest van de bedrijven doet en zorg dat u hier (waar mogelijk) op inspeelt.

Belangrijker is het dat u goed communiceert met uw personeel. In deze tijd van onzekerheden is het belangrijk om een plan te hebben en te zorgen dat uw personeel hier tijdig van op de hoogte is. Zo zorgt u dat u ze blijft boeien en binden. Maak uw personeel betrokken bij wat er gebeurt. Uw personeel ziet altijd meer dan u denkt en dan u zou willen. Onrust is funest voor een onderneming.

Duidelijke communicatie over het tekort aan productiemiddelen

U moet duidelijk communiceren met uw klanten, met uw personeel en met uw leveranciers. Ook onder klanten kan onrust ontstaan als u niet duidelijk bent over of u kan voldoen aan hun vraag. De klant was altijd gewend om te krijgen wat hij wil en nu is dat veranderd. U staat hier niet alleen in. Alle ondernemers hebben te maken met de tekorten. 

Als u duidelijk communiceert naar alle betrokken partijen, willen ze ongetwijfeld met u meedenken over hoe u het kunt oplossen. Dus als u niet kan voldoen aan de vraag, zorg dan voor duidelijkheid. Vertel de klant of uw personeel wat er gaat gebeuren om de situatie op te lossen.

Het is het verschil tussen onduidelijkheid en onzekerheid. Aan onzekerheid is weinig te doen, maar aan onduidelijkheid valt te werken. Wees duidelijk naar alle partijen, zoals stakeholders, leveranciers en personeel. 

De situatie is soms ook andersom. Eind juni gingen de prijzen naar beneden en dat verandert het verhaal. Toch verandert de aanpak niet. Het gaat nog steeds over duidelijke communicatie over wat er gebeurt en wat de impact is. 

Denk hierbij aan de impact van:

 • veranderende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor stikstof;
 • prijzen die omhoog en omlaag gaan;
 • personeelstekort;
 • veranderende beschikbaarheid van materialen en grondstoffen.

Wees u als ondernemer altijd bewust van de ontwikkelingen, weet wat op dat moment de beste oplossing is en maak hiervoor een plan van aanpak. Blijf scherp, heb inzicht en herevalueer periodiek uw aanpak. Bespreek deze samen, zodat iedereen weet welke richting u opgaat.

Hoe gaat u verder met de huidige tekorten aan productiemiddelen? 

Het is belangrijk om een positieve en heldere blik op de toekomst te hebben. Dit kan alleen als u reële verwachtingen hebt over:

 • Hoe beïnvloeden de tekorten uw bedrijfsvoering?
 • Hoe moet u met die tekorten omgaan?
 • Welk effect hebben de tekorten op het resultaat en de financiering?
 • Hoe gaat u om met de betrokken partijen?

Als u dit realistisch en planmatig in kaart brengt, komt u tot een afgeslankt businessplan. Ga op basis hiervan in gesprek met alle betrokkenen. Zorg voor duidelijke communicatie en beoordeel regelmatig of uw plan van aanpak nog werkt. 

Onder deze ongewone omstandigheden wordt het duidelijk dat uw onderneming toekomstbestendig moet zijn. Dat bereikt u alleen door planmatig en strategisch te werken. 

BBN helpt

We kunnen ons voorstellen dat u de huidige ontwikkelingen spannend vindt en niet goed weet wat u als ondernemer het beste kunt doen. BBN Business Improvement geeft u graag advies over hoe u hiermee om kunt gaan. 

We assisteren bedrijven bij het vormen van een duurzaam plan van aanpak en geven advies over het omgaan met een tekort aan productiemiddelen. We kijken samen met u naar uw financiële situatie en hoe we deze kunnen verbeteren. Zo zorgen we samen voor een toekomstbestendige onderneming.

Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin