CORPORATE
FINANCE

Het uitvoeren van de strategische agenda van uw bedrijf vereist van tijd tot tijd Corporate Finance oplossingen. Of het nu gaat om (een deel van) een bedrijf overnemen of verkopen, de financiering van groei of de verdeling van aandelen/aandeelhouders wijzigen. BBN helpt u om het momentum te behouden in deze situatie en de juiste stappen te zetten om een transactie te realiseren.

Het transactieproces

Ondernemen is keuzes maken. Of u nu groeiplannen hebt, of met  uw onderneming in een moeilijke tijd zit. Wij begeleiden en adviseren ondernemers op al die momenten dat het spannend wordt. Zoals bij fusies en overnames en met bedrijfsfinancieringen.

Deze Corporate Finance vraagstukken vragen om een waardering van de onderneming en een bepaling van de optimale financieringsstructuur. Ook moeten de fiscale consequenties in kaart worden gebracht en een due dilligence onderzoek worden uitgevoerd. Tegelijkertijd vragen uw stakeholders en de wederpartij om informatie. Aan onze adviseurs de taak om u hierbij volledig te begeleiden. Van een heldere analyse en advies, tot het pragmatisch en resultaatgericht uitvoeren van de gekozen aanpak.

Ondersteuning van A tot Z

Beslissingen omtrent Corporate Finance vraagstukken hebben vaak een directe impact op het business model, de inrichting van bestuur & organisatie en de vermogensstructuur.  Onze adviseurs beheersen deze organisatievraagstukken en alle bedrijfseconomische, strategische, commerciële en financiële aspecten die meespelen bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Als adviseur, sparringpartner en vertrouwenspersoon denken we met u mee. De kracht van onze adviseurs is dat zij niet alleen de waarde van geld kennen, maar ook oog hebben voor u als persoon en de mensen om u heen. U kunt vertrouwen op oplossingen en adviezen die niet alleen financieel, maar ook gevoelsmatig kloppen.

Bij BBN weten we dat het in een overnameproces niet alleen draait om technische zaken en geld, maar ook om emotie, vertrouwen en kennis. Tijdens het proces focussen we ons dan ook op de persoon achter de onderneming.

Kenmerkend voor de dienstverlening van BBN zijn de hoge kwaliteit, de passie en de persoonlijke betrokkenheid waarmee transacties worden uitgevoerd.

Betrokken, persoonlijk, onafhankelijk, betrouwbaar en resultaatgericht.

Bedrijfswaardering

Of u nu een belang in uw onderneming wil overdragen, medewerkers wil laten participeren, uw onderneming wil verkopen of inzicht wil verkrijgen in de waarde van een potentiële overnamekandidaat; een waardebepaling vormt de basis.

Een bedrijfswaardering is meer dan alleen het invullen van financiële modellen. De waarde van een onderneming wordt mede bepaald door de markt- en concurrentiepositie van uw bedrijf, de risicospreiding, schaalvoordelen, competenties van het management en de financiële prestaties.

Het waarderen van deze elementen berust op gegronde onderbouwing en marktconforme uitgangspunten.

 

Fusies en overnames

Het overnameproces vergt veel tijd en aandacht. Wij houden de regie in handen zodat uw belangen worden behartigd en doelen worden verwezenlijkt. Ook is timing een belangrijk onderdeel van het proces. Hoe dan ook: de belangen en risico’s zijn groot. Onze adviseurs weten waar u op moet letten en nemen u werk en zorgen uit handen.

Bedrijf verkopen: De verkoop van een bedrijf is voor de meeste ondernemers een ingrijpende gebeurtenis. Onze adviseurs kunnen u van begin tot eind ontzorgen. Van het adviseren bij de voorbereidende werkzaamheden tot en met het voeren van de onderhandelingen en het opstellen van de juridische overeenkomsten.

Bedrijfsovername: Overweegt u om een onderneming over te nemen? Belangrijke vraag is hoe een overname past in uw strategie. Onze adviseurs kunnen u hierin adviseren. Wij zorgen voor een effectief en efficiënt proces, waarmee het optimale resultaat wordt behaald.

Financiering

Wilt u investeren, groeien, uitbreiden door overname of heeft een andere reden waarom uw onderneming financiering nodig heeft? Voordat u op zoek gaat naar financiering wilt u een goed beeld hebben van uw financieringsbehoefte en de mogelijkheden. Wij bieden onafhankelijk financieringsadvies, organiseren bedrijfs-financieringen en begeleiden bij de communicatie met nieuwe investeerders. Wij begrijpen uw wensen en die van alle betrokken partijen. Samen komen we tot de beste oplossing voor uw financierings-vraagstuk.

Onze adviseurs richten zich op het geven van advies met betrekking tot alle aspecten van de financiering, waaronder het aantrekken van nieuwe leningen, herfinanciering van schulden en balans (her)structurering. Ongeacht het soort financiering waar u voor kiest; een betrouwbaar plan is altijd het startpunt.