CORPORATE RESTRUCTURING 

Onze aanpak in herstructurering

Wij helpen uw onderneming succesvol te herstructureren. Verkeert uw onderneming in financieel zwaar weer? Of dreigt het daarin te komen? Onze management consultants begrijpen wat nodig is in financiële stresssituaties. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat snel de vinger op de zere plek te leggen, de rust te bewaren en het proces te regisseren.

Herstructureren brengt de regie (terug) in handen

Hoe vakkundig u uw organisatie ook leidt, er kunnen situaties ontstaan die u niet helemaal kunt overzien. BBN is vertrouwd met dit soort situaties. Of het nu gaat om het herstructureren van specifieke activiteiten, het afstoten van een bedrijfsonderdeel of het herstructureren van de financieringsstructuur.

Onze management consultants staan u bij in uitdagende situaties. Wij bieden een heldere kijk op de situatie, adviseren over te nemen stappen en stellen gezamenlijk een herstel- en/of reorganisatieplan op. Ook daarna blijven wij, waar nodig, betrokken.

We helpen u door de bomen het bos te zien, communiceren tactvol en doortastend met alle betrokkenen en werken aan een succesvolle oplossing. Samen zorgen we ervoor dat u de regie terugkrijgt.

WHOA herstructurerings-deskundige

Vanaf 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet maakt het voor ondernemingen die levensvatbaar zijn maar een te hoge schuldenlast hebben mogelijk om – buiten surseance en faillissement – hun schulden te herstructureren.

Onze herstructureringsdeskundigen begeleiden u graag tijdens het WHOA-traject. Zij helpen u bij het voorbereiden en aanbieden van een akkoordvoorstel aan uw schuldeisers. Hierbij is inzicht  in het complexe landschap van onderneming, financiers en aandeelhouders cruciaal, net zoals een goede communicatie tussen stakeholders. Onze management consultants hebben alle kennis en ervaring in huis om u hierbij te adviseren en begeleiden.

Daarnaast identificeren zij de herstructureringsmogelijkheden om kasstromen, resultaten en balansposities te verbeteren via een combinatie van strategische, organisatorische en financiële analyses.

Succesvol herstructureren: zo doen we dat

De view: analyse
en perspectief

Zit u met een niet-alledaags vraagstuk? Met onze view krijgt u glashelder inzicht in de situatie en de grondslagen ervan. We brengen snel, objectief en doelgericht de sterke punten en het verbeterpotentieel van de onderneming in kaart. 

We bekijken de organisatie vanuit verschillende dimensies. We houden interviews, werksessies met management en medewerkers en wonen overleggen bij. We analyseren het ontwerp en uitvoering van de belangrijkste processen en beoordelen de financials en strategische doelen.

Op basis daarvan geven we realistische adviezen en hands-on ondersteuning om samen duurzame verbeteringen te realiseren door middel van herstructurering.

Actieplan: oplossingen en scenario’s

Met de view krijgt u inzicht in de kracht en verbeterpotentieel van uw onderneming. Maar de view krijgt pas waarde als aan de uitkomsten ook acties worden verbonden. Daarom doen we samen een deepdive om de uitkomsten door te nemen en de verbeteracties te bepalen. Dit zorgt voor gedragenheid en commitment voor de gekozen verbeteracties.

Bij het bepalen van de verbeteracties is voorspellende informatie cruciaal. De impact van meerdere scenario’s wordt doorgerekend naar financiële prognoses. Dit verschaft inzicht in de herstructurering, voor uzelf en uw stakeholders.

Begeleiding en
implementatie

In een herstructureringsproject is doordachte communicatie met alle betrokken partijen van cruciaal belang. Onze management consultants helpen u met het managen van uw stakeholders om rust en evenwicht te creëren en adviseren bij het nemen van beslissingen.

Hierbij speelt ons uitgebreide netwerk een belangrijke rol. Wij werken samen met topspecialisten op onder andere juridisch en fiscaal gebied. Zo brengt BBN zaken in beweging.