Hoe zorgt u voor wendbaarheid van uw organisatie in onrustige tijden?

We leven in uitdagende tijden, waarin de wendbaarheid van uw organisatie een grote rol speelt. Na twee jaar corona hebben we nu te maken met een oorlogssituatie in Europa. Dit heeft ook de nodige consequenties voor uw onderneming, vraagt om een scherpe aansturing en een heldere visie van het management. 

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de podcast Tussen de bedrijven door. De komende drie podcasts gaan over de invloed van de huidige veranderingen op uw onderneming. Vandaag hebben we het over de wendbaarheid van uw onderneming in economisch onrustige tijden.

Effecten van de huidige situatie op de wendbaarheid van uw organisatie

De wereld om ons heen verandert snel. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met corona, waardoor de supply chains sterk zijn ontregeld. Nu komt daar de oorlogssituatie in Europa bovenop. Daarnaast hebben we te maken met uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Welk effect heeft dit op de economie en uw onderneming? Kunnen we dit nog een crisis noemen, of is er sprake van een blijvende verandering in de wereld? Wat vraagt dit van de wendbaarheid van uw organisatie? 

Oorlog in Europa

De consequenties van de oorlog in Oekraïne zijn groot. Niet alleen voor alle inwoners van Oekraïne en omliggende landen, maar ook voor de economische modellen en bedrijfsvoering wereldwijd. Dit merken we momenteel vooral aan de stijgende grondstofprijzen. De langetermijngevolgen van de oorlog zijn nog niet te overzien.

Duurzaamheid en klimaat

De effecten van klimaatverandering worden steeds meer merkbaar. Een voorbeeld hiervan is:

Glastuinders gaan meer betalen voor het gas. Door de hoge energieprijzen wil 40% van hen stoppen met het verbouwen van bijvoorbeeld paprika’s en tomaten. Tegelijkertijd mislukken de oogsten in Spanje doordat daar door de klimaatverandering een groot tekort aan water heerst.

Van afhankelijkheid naar wendbaarheid

Zoals u kunt lezen spelen de veranderingen op elkaar in en komen ze hierdoor in een stroomversnelling. Dus wat kunt u het beste doen als ondernemer? Kunt u deze tijd gewoon uitzitten en afwachten tot we teruggaan naar het “nieuwe normaal”? Of moet u kritisch zijn over uw businessmodel en bekijken hoe u kunt omgaan met de huidige situatie?

We hebben in de afgelopen jaren een systeem opgebouwd waarin wij als Nederland erg afhankelijk zijn van andere landen. Wij zijn een klein land, maar exporteren vele naar andere landen. We zijn enorm afhankelijk voor wat er om ons heen gebeurt en dit is ook van invloed op onze wendbaarheid.

Schaarste van grondstoffen zorgt voor een verhoging van de prijs

Momenteel spelen vooral de hoge prijzen een rol, maar op de lange termijn zal de beschikbaarheid een groter probleem vormen dan de prijzen zelf. Zo is er een schaarste aan graan, wat ook de basis vormt voor kippenvoer, waardoor dit uiteindelijk ook zorgt voor duurdere eieren. Ook producten gemaakt van eieren worden duurder.

Onze afhankelijkheid van wereldstromen

U heeft al tijdens de coronacrisis kunnen merken dat we als land erg afhankelijk zijn van exportstromen uit de hele wereld. Ondernemers kregen te maken verstoringen in de logistieke keten, zeetransporten, beschikbaarheid van containers. Nu worden we geconfronteerd met de volgende verstoringen in de markt door de oorlog in Europa.

Hoe zorgt u binnen uw organisatie voor wendbaarheid?

Na twee jaar corona, waarin pijnlijk duidelijk is geworden hoe afhankelijk we zijn, lopen we weer tegen hetzelfde probleem aan. Hieruit blijkt dat dit een structureel probleem is in de huidige economie. De noodzaak om te veranderen is hoger dan ooit. Hoe zetten we afhankelijkheid om in wendbaarheid?

Een gedachte kan zijn om de prijs door te belasten aan de klant, of dat de overheid consumenten moet gaan compenseren voor de hoge prijs. Het probleem hierbij is dat dit allemaal kortetermijnoplossingen zijn, terwijl de problemen voor een lange tijd zullen blijven. 

U zult als ondernemer moeten werken aan een langetermijnvisie. Het is tijd om te innoveren, om slimmer en anders te ondernemen. Op dit moment is het cruciaal dat uw onderneming wendbaar is, dat u kansen ziet, niet in paniek raakt, maar vooral nadenkt over de volgende vragen:

 • Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor mijn onderneming?
 • Wat gaat er veranderen in mijn afzetmarkt en toeleveringen?
 • Past uw bedrijfsvoering nog bij de huidige ontwikkelingen?
 • Hoe zorgt u voor wendbaarheid binnen uw organisatie?
 • Hoe afhankelijk bent u van toelevering van bepaalde producten?
 • Zijn er alternatieven waarmee u de kwetsbaarheid en afhankelijkheid kunt verminderen?

Denk hierbij ook aan moderne ontwikkelingen die u in kunt zetten, zoals robotisering, artificial intelligence en andere vormen van innovatie.

Samen verduurzamen

Door alternatieven te zoeken voor productie in Europa, of zelfs in Nederland kunt u bepaalde risico’s uit de weg ruimen en de wendbaarheid binnen uw organisatie vergroten. Zo is bijvoorbeeld de containerprijs door de huidige ontwikkelingen enorm gestegen, en de verwachting is dat dit nog wel even zo blijft. Het is dus tijd om in te zetten op productie dichterbij. De afgelopen jaren hebben we vooral ingezet op een lage prijs. Consumenten zijn meer gaan kopen, maar minder gaan betalen. Dat is waar het wringt en waar verandering moet plaatsvinden. 

De ondernemer moet verduurzamen, zowel op het gebied van klimaat en milieu, als op het gebied van afhankelijkheid. We hebben behoefte aan een duurzaam productieproces. Daarvoor moet de consument ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door meer kwaliteit te kopen en hier meer voor te betalen, of langer met producten te doen. Dat is de manier waarop we moeten gaan denken met elkaar. 

De effecten hiervan zijn:

 • er zijn minder transportbewegingen nodig;
 • er is minder CO2-uitstoot;
 • ondernemers worden minder afhankelijk.

“Zie het niet als een bedreiging, maar als een kans”

De huidige ontwikkelingen beperken zich niet tot één land of één branche, maar zijn wereldwijd en door alle branches heen. Dat maakt dat de bereidwilligheid en de noodzaak om te veranderen nu groter zijn dan ooit, dus pak de kans om in te zetten op een toekomst voor uw onderneming.

Veranderingen in de supply chain

Waar haalt u als ondernemer uw producten vandaan en hoe kunt u zorgen dat u minder afhankelijk wordt van zwakke schakels? Hiervoor moet de denkwijze van een aantal afdelingen binnen uw bedrijf veranderen. 

Bijvoorbeeld bij het voorraadbeheer. Vroeger was het zaak om te zorgen voor een zo laag mogelijke voorraad, waardoor er minder liquiditeitsbeslag was. In de huidige maatschappij hebben we te maken met een schaarste aan grondstoffen, waardoor voorraad een strategisch product wordt. Waar het vroeger ging over volumes, kortingen en prijs, zal het in de komende tijd steeds meer gaan over beschikbaarheid.

Daarom moet u als ondernemer anders gaan kijken naar:

 • het inkoopbeleid;
 • de sourcing;
 • de investeringscapaciteit.

Hoe kan uw management zorgen voor wendbaarheid in de organisatie?

Wij hebben een viertal tips voor het omgaan met de huidige situatie. 

Tip 1: Zorg voor een juist en tijdig inzicht

Denk hierbij aan inzicht in:

 • de behoeftes van uw onderneming;
 • de richting die u op wilt;
 • financierings- en investeringsmogelijkheden;
 • mogelijkheden voor het inkopen van goederen.

Tip 2: Zorg voor inzicht in de kosten

Voordat u een nieuwe klant aanneemt en een offerte stuurt, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de inkoopkosten. Denk hierbij ook na over hoe u omgaat met plotselinge prijsstijgingen. Inkoopprijzen veranderen iedere dag, dus maak hierover afspraken met de klant, zodat u niet zelf voor alle kosten opdraait.

Tip 3: Zorg voor voldoende voorraad

Zorg dat er voldoende producten op voorraad zijn, zodat u kunt doorproduceren. Ga voorraad hierin zien als een strategisch product. We leven in een markt waarin schaarste heerst, hierdoor moeten we het hebben van voorraad als een goede investering gaan zien.

Tip 4: Zorg dat u uw investeringsprogramma goed in beeld hebt

Een tip van ons is om niet bang te zijn voor uw stakeholders, zie ze niet als een andere partij, maar als partijen die u mee moet nemen om uw onderneming succesvol te houden. Wees op tijd transparant en reëel richting uw stakeholders. Dan zult u zien dat veel partijen graag meedenken in het proces en het gezamenlijk belang voorop willen zetten.

Wendbaarheid is onmisbaar

De komende tijd zal de noodzaak om te letten op de wendbaarheid van uw organisatie een alsmaar grotere plaats innemen. Het is belangrijk dat uw bedrijf gezond is en dat u de situatie goed in beeld hebt. Bedenk wat u nodig hebt, in termen van financiering en investeringen, grondstoffen, productaanbod. Welke markten wilt u bedienen? 

Houd uw omgeving en stakeholders over alles op de hoogte. Dit zorgt ervoor dat u snel kunt schakelen bij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Zo zorgt u voor wendbaarheid binnen uw organisatie in economisch onrustige tijden. 

BBN helpt

Wij kunnen ons voorstellen dat u de huidige ontwikkelingen spannend vindt en niet goed weet wat u als ondernemer het beste kunt doen. BBN Business Improvement geeft u graag advies over hoe u hiermee om kunt gaan. Wij assisteren bedrijven bij het vormen van een duurzame strategie en geven advies over het samenwerken met grote bedrijven, zoals multinationals. Wij zorgen ervoor dat de onderneming op het juiste moment voordeel heeft van de samenwerking met een groot bedrijf, en tegelijkertijd haar doelstellingen niet uit het oog verliest.

Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin