30 mei 2023

Bedrijfs­strategie bepalen:
wat is je bestaans­recht?

De markt is continu in beweging. Hierdoor moet je je als ondernemer anders gaan positioneren. Hoe zorg je ervoor dat je op tijd ingrijpt en niet te laat bent? Piet Wessels en Bob Huuskes spreken erover in de nieuwe podcast, die deel uitmaakt van een tweeluik over herstructurering. In deze aflevering komen de volgende vragen langs:

 • Hoe reflecteer je als ondernemer op je bedrijfsstrategie?
 • Hoe (her)definieer je je missie en visie?
 • Wat is een herstructureringstraject?
 • Hoe bepaal je je bedrijfsstrategie?

Liever luisteren? Beluister deze aflevering van de podcast ‘Tussen de Bedrijven Door’ hier:

Verandering is aan de orde van de dag

De stelling van vandaag is: “De markt verandert. Als je niet meeverandert, heb je een probleem.”

Veel sectoren hebben te maken met veranderingen. Copywriters krijgen bijvoorbeeld te maken met Artificial Intelligence (AI) en supermarkten nemen het op tegen flitsbezorgers. Hoe ga je daarmee om? Blijf je in de toekomst hetzelfde doen? Of is het tijd om je activiteiten te evalueren? Vaak moet je mee veranderen. Maar hoe breng je je bedrijf in beweging?

Regelmatige reflectie is belangrijk

Als ondernemer is het lastig om objectief naar je eigen bedrijf te kijken. Je bent goed in wat je doet en wilt dat blijven doen. Blijf wel kritisch naar jezelf kijken en probeer vanuit jezelf op veranderingen in te spelen. 

Vind je het reflecteren op je activiteiten moeilijk? Vraag dan eens iemand van buitenaf om mee te kijken. Deze kritische blik maakt je scherper en biedt je management uitdaging.

Wat is je bestaansrecht?

Je bedrijf is continu in verandering. Je hebt een overname, je breidt je activiteiten uit en/of je neemt meer personeel aan. Daardoor verlies je de focus op dat waar je goed in bent. Waar bied je nu echt toegevoegde waarde? Hoe los jij het probleem van je klanten op? Het is belangrijk dat de betrokkenen van je organisatie dit weten: van de bankier tot je medewerkers.

Het helpt om de volgende vragen voor jezelf te beantwoorden:

 • Wat doe je?
 • Hoe doe je dat?
 • Waarom doe je dat?
 • Voor wie doe je dat?

Hoe krachtiger je dat neerzet, hoe sterker je overkomt. Zo creëer je meer betrokkenheid bij alle betrokken partijen.

Je strategie bepalen met herstructurering

Met herstructurering start je vaak als het bijna te laat is. Je moet direct maatregelen nemen. Je kosten en inkomsten lopen niet meer synchroon en er wordt verlies geleden. 

Het is goed om jezelf bij de start van een herstructurering het volgende afvragen:

 • Is je bedrijf levensvatbaar?
 • Is je onderneming nog relevant?
 • Heb je een goed verdienmodel?

Op basis hiervan ga je verder met de volgende stappen.

Stap 1: kosten besparen op de korte termijn

Bij een herstructurering ga je repareren. Hiervoor moet je eerst de kosten drukken. Daarmee rek je tijd, waarna je kunt nadenken over de verdere herstructurering. Er is meer nodig voor een goede reorganisatie dan alleen kostenbesparing. Je moet de structurele problemen oplossen.

Stap 2: het evalueren van je missie, visie en strategie

Herstructurering begint altijd met het kijken naar je visie, missie en strategie. Kijk eens kritisch naar de volgende vragen:

 • Waarom bestaat je onderneming? 
 • Waarvoor sta je? 
 • Wat wil je aanbieden?
 • Hoe doe je dat? 

Zet dit duidelijk en uitgebreid op papier.

Stap 3: het bepalen van je strategie 

Hierna ga je verder met het bepalen van je strategie. Stel de volgende vragen aan je management team: 

 • Wat voor resultaten verwacht je?
 • Welke mensen zet je daarvoor in?
 • In welke structuur doe je dat?
 • Welke organisatiecultuur streef je na?
 • Wat voor samenwerkingsverbanden wil je hebben?

Denk hierbij ook na over je relevantie. Doe je nog de juiste dingen? Wil je klant daar nog voor betalen? 

Twijfel je hierover? Dan moet je nadenken over hoe je jezelf weer relevant maakt. Misschien moet je gaan werken met een andere doelgroep of een andere dienst aanbieden.

Alle verandering is moeilijk: begin er op tijd aan

Vaak voelen ondernemers wel aan dat er iets moet veranderen, maar doen ze dit niet tot de noodzaak er is. Veel ondernemers schuiven het te lang voor zich uit. 

Vervolgens zijn ze bijna te laat en starten ze een herstructureringstraject. Negentig van de honderd herstructureringen starten vanwege financiële problemen. Externe partijen dringen erop aan of er is een nieuw management aangesteld. Maar een herstructurering zorgt altijd voor onrust en onzekerheid. Dat wil je als ondernemer natuurlijk liever voorkomen.

Evalueer je strategie ieder half jaar

Dat is ons advies. Ga ieder half jaar met je team om de tafel zitten en kijk hoe het gaat. Zo voorkom je problemen voor de toekomst en verklein je de kans op een herstructureringstraject. Merk je dat er iets moet veranderen? Durf de consequenties te dragen en ga de uitdaging aan.

Heb je toch een herstructurering nodig? Hieronder leggen we je uit hoe dit traject eruit ziet.

Herstructurering: op weg naar een bedrijfsstrategie voor de toekomst

“Halve uitvoering helpt niet”

Hoe ziet een herstructurering eruit? Meestal volg je de volgende stappen:

 • Stap 1: missie en visie
 • Stap 2: stappenplan doorlopen
 • Stap 3: harde uitvoering: ga ervoor!
 • Stap 4: kritisch evalueren

Je bepaalt eerst het doel en daarna de route. Je gaat nadenken over wanneer je welke keuzes gaat maken. We zien vaak dat het in de uitvoering misgaat. Ondernemers voeren het plan maar half uit. Of de herstructurering mislukt, maar ze weten niet waar het aan ligt. 

Daarom moet je alle stappen helder krijgen en op papier zetten. Neem je medewerkers en stakeholders mee met een duidelijke routebeschrijving. Zo ga je je doel bereiken. Krachtig management is hierbij de sleutel.

Eigen management of specialist van buitenaf?

Je hebt een management nodig die de strategie verwoordt en in kaart brengt. Kan jouw managementteam die rol aan? 

Het bepalen van een bedrijfsstrategie is specialistisch werk en vaak is het fijn als het van buitenaf gebeurt. Medewerkers vertrouwen meer op de expertise van een buitenstaander: vreemde ogen dwingen. Zij brengen daarnaast de kritische en objectieve blik die je nodig hebt.

Is de nieuwe strategie bepaald? Dan heb je iemand die de uitvoering van het plan bewaakt. Ga in je team, met elkaar, de veranderingen doorvoeren. 

Conclusie: denk op tijd aan de toekomst

Denk je dat je markt niet verandert? Dan heb je het mis. Iedere branche krijgt te maken met veranderingen. Zorg dat je hier op tijd mee bezig bent. 

De valkuil is dat je denkt dat je al op de goede weg zit. Evalueer je strategie regelmatig en grondig. De reflectie op je strategie hoeft dan geen onderdeel van een herstructurering te zijn, maar komt iedere zes maanden terug. Hiermee zorg je dat je op tijd inspeelt op veranderingen en je bedrijf levensvatbaar blijft.

Hulp nodig bij het bepalen van je bedrijfsstrategie?


Onze adviseurs helpen je graag

Veranderen is moeilijk en het leidt vaak tot weerstand. Laat ons als expert kritisch met je meekijken. Samen komen we tot de kern van je bedrijf. Zodat je weer in je kracht staat en verder kunt ondernemen. Onze herstructureringsspecialisten staan altijd voor je klaar en helpen je graag verder. Neem direct contact met ons op.