1 juni 2023

Financieel herstructureren: welke kansen biedt het voor uw onderneming?

Maar liefst 100.000 ondernemingen kampen met schulden. Ondernemers worden geconfronteerd met een hoge schuldenlast, vanwege de coronacrisis en andere marktomstandigheden. Maatregelen die werden genomen om ondernemers te helpen, zoals belastinguitstel, lopen af. Hierdoor moeten veel ondernemers gaan terugbetalen.

Liever luisteren? Beluister deze aflevering van de podcast ‘Tussen de Bedrijven Door’ hier:

Een inleiding in herstructurering

Wij nemen u mee in de wereld van herstructurering. Wat houdt herstructurering precies in? Welke stappen kunt u ondernemen? Veel ondernemers denken bij herstructurering direct aan schuldsanering, maar het is veel meer dan dat. Hiervoor maken we onderscheid in operationele en financiële herstructurering.

Starten met operationele herstructurering

Herstructurering biedt u een grote kans. Schulden overkomen u, maar u kunt er zeker iets aan doen. Wanneer mag u met een herstructureringstraject starten? Wat zijn de eerste voorwaarden?

Voorwaarde: een levensvatbaar bedrijf

De voorwaarde voor herstructurering is dat uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat u uw businessmodel nog eens goed en kritisch moet bekijken. Daarnaast is het slim om uw strategie te evalueren. De wereld verandert zo snel dat u deze vaak moet herzien om relevant te blijven.

Start met een operationeel herstructureringsplan

Maakt uw onderneming verlies? Dan heeft u een zwakke startpositie, maar met een sterke oorzaakanalyse en een herstructureringsplan kunt u zeker verder. Het is belangrijk dat u hierbij hulp zoekt zodat u uw plan kunt laten toetsen en objectief kunt laten beoordelen. Zo weet u zeker dat u een realistisch en uitvoerbaar plan heeft liggen.

Beschrijf de operationele veranderingen

In het plan beschrijft u ook wat er gaat veranderen. Denk aan personeelsbeleid, uw positie in de markt en activiteiten die u doet. Misschien gaat u een andere markt bedienen of stopt u met een dienst, omdat deze niet winstgevend is. Dat zijn de operationele veranderingen die u door gaat voeren. Deze moeten ervoor zorgen dat uw onderneming in de toekomst weer winst gaat maken. 

Toetsing is belangrijk voor uw betrouwbaarheid

Waarom moet dit plan getoetst worden? U wilt contractuele afspraken wijzigen en betalingsverplichtingen (gedeeltelijk) laten vervallen. Crediteuren denken hier niet lichtzinnig over. U moet hen meenemen in het proces. Een gevalideerd herstructureringsplan helpt hierbij. 

Wees transparant naar de stakeholders

Hiermee informeert u alle betrokken partijen over de stand van zaken. Het is belangrijk dat u het eerlijke verhaal vertelt. Maak het niet mooier dan het is en vertel hierbij ook realistisch over uw toekomstplannen en verwachtingen.

Kijk verder dan uw schulden en zie de kansen voor uw onderneming

Veel ondernemers kijken enorm tegen de schuldenberg op, maar het biedt ook kansen. Kijk eens kritisch naar uw businessmodel en bedenk hierbij: u kunt niet financieel herstructureren zonder operationele verbeteringen door te voeren. Het kritisch kijken naar uw bedrijf biedt u meer kansen voor de toekomst.

Van operationeel plan naar financiële herstructurering

Vanuit een turnaround plan komt u tot een financieel plan. Hiermee bekijkt u of u de schulden kunt terugbetalen. 

Doe een voorstel voor schuldsanering

Het is mogelijk dat uw bedrijf levensvatbaar is en voldoende verdiencapaciteit heeft, maar toch te weinig verdient om de schuldenlast af te lossen. Wat doet u in dit geval? 

Dit is het moment waarop u aan de slag gaat met de financiële herstructurering. U kunt proberen om extra financiering aan te trekken. Meestal is dit niet mogelijk, omdat uw onderneming verlieslatend is. Met een klein beetje extra krediet gaat u het dan niet redden. 

U hebt meer nodig dan alleen een extra financiering. Ga in gesprek met uw crediteuren, vertel hen over de oorzaken van uw problematiek en doe hen een voorstel om de schulden te saneren. 

De mogelijkheden voor financiële herstructurering

Er zijn hiervoor enkele mogelijkheden:

 • Doorstart vanuit een faillissement.
 • Een individueel gesprek met al uw schuldeisers en afspraken maken over een realistische terugbetaling.
 • De juridische weg via de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord).

Start bij een onderhands akkoord en ga in gesprek

Hoe weet u welke optie bij u past? Dat wordt meestal pas tijdens het herstructureren duidelijk. Er zijn altijd meerdere opties. Wij raden u aan om te beginnen met een onderhands akkoord, waarbij u met de belanghebbenden tot een regeling komt. Mocht dat niet lukken, dan kunt u ook de mogelijkheden bekijken om een WHOA-traject te starten.

Voorkom een faillissement en blijf samen in gesprek

U wilt altijd een faillissement voorkomen, omdat u dan te maken krijgt met kapitaalvernietiging. De opbrengst van een faillissement is namelijk altijd lager dan die van een doorstart of onderhands akkoord.

Hoe gaat u in gesprek over een onderhands akkoord? In een standaardsituatie zijn er verschillende groepen schuldeisers. Denk hierbij aan:

 • de bank;
 • de belastingdienst;
 • het UWV;
 • de handelscrediteuren.

Al deze partijen hebben belang bij een goed verloop van het traject. Hun juridische positie verschilt. Ga daarom met alle partijen apart in gesprek. 

Neem het worst case scenario mee

Bespreek hierbij ook het worst case scenario en geef daarnaast uw eigen voorstel. Het is goed om dit te laten controleren door een taxateur. Dat draagt bij aan de betrouwbaarheid van uw voorstel. Deze kijkt naar de assets, bezittingen, voorraden en debiteuren, en taxeert deze voor een huidige marktwaarde en een liquidatiewaarde.

Kom tot een voordelig en realistisch saneringsvoorstel

Beantwoord eerst de volgende vragen:

 • Hoeveel schulden kunt u dragen met uw verdienmodel?
 • Wat kwam er uit het operationele turnaround plan?
 • Wat is het worst case scenario voor de schuldeisers bij een faillissement?

Op basis hiervan doet u een voorstel dat beter is dan het worst case scenario. Het moet een redelijk en voordelig voorstel zijn, waarbij u de belangen van uw eigen onderneming en de schuldeiser zorgvuldig afweegt.

Ga op zoek naar nieuw geld

Hoe gaat u dit financieren? Het antwoord is: nieuw geld. Hoe komt u hieraan? U heeft verschillende opties:

 • Overname door een strategische partner uit dezelfde markt, die geld stopt in het saneringsvoorstel;
 • Trek een investeerder of private equity aan;
 • Gebruik geld uit de onderneming zelf;
 • Richt u op bestaande aandeelhouders.

Er moet vers geld bij, omdat het zonder nieuw geld onhaalbaar is. De betaalregeling van bijvoorbeeld een belastingdienst loopt over maximaal twaalf maanden. Dat is te kort om alles alleen maar uit uw toekomstige verdienmodel te betalen. 

Herstructureren van bedrijven: een stap richting een gezonde toekomst

Het herstructureren van bedrijven is complex. Kijk altijd naar wat goed is voor uw onderneming. Waar ligt de problematiek? Wat is de positie van de aandeelhouder? 

Het is ook een juridisch traject. Neem daarom voldoende experts in de arm, zoals een bedrijfskundige en een herstructureringsadviseur. Het belangrijkste is dat u openstaat voor de kansen en bekijkt wat de mogelijkheden zijn. Zo zorgt u dat uw onderneming en de aandeelhouders klaar zijn voor de toekomst.

BBN helpt u (financieel) herstructureren

Heeft u schulden en wilt u een herstructureringstraject starten? Dan kunt u wel wat hulp gebruiken. Herstructureren is heel complex. Het is belangrijk dat u vanaf de start de juiste hulp krijgt, zodat u een succesvolle toekomst tegemoet gaat.

Onze adviseurs hebben al veel bedrijven geholpen bij een herstructurering. Wij helpen u bij het opstellen van een herstructureringsplan en de toetsing hiervan. Wilt u meer weten over onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze experts.