8 maart 2023

Hoe beïnvloeden de foodtrends voor 2023 de toekomst van de sector?

De nieuwste aflevering van onze podcast ‘Tussen de Bedrijven Door’ gaat over de foodtrends voor 2023. Hoe beïnvloeden deze de foodsector? Welke kansen liggen er en welke uitdagingen zijn er voor u als ondernemer? 

Onze specialisten Piet Wessels en Bob Huuskes spreken over de foodtrends in de markt en hoe deze de toekomst van de sector beïnvloeden.

Liever luisteren? Beluister deze aflevering van de podcast ‘Tussen de Bedrijven Door’ hier:

De constant veranderende foodsector

De foodtrends voor 2023 zijn van grote invloed op de sector. Dit jaar hebben we te maken met:

  • prijsstijgingen;
  • duurzaamheid;
  • klimaatverandering;
  • een moeilijke arbeidsmarkt;
  • nieuwe wet- en regelgeving.

Welke impact hebben de foodtrends van 2023 op uw bedrijf? Lees snel verder voor onze adviezen en tips.

Ontwikkeling 1: stijging van prijzen en kosten

Wanneer u een rondje loopt door de supermarkt, valt het u waarschijnlijk direct op: de producten worden steeds duurder. Dat komt door de stijgende productiekosten voor voeding. Denk hierbij aan de energiekosten, grondstofkosten, verpakkingskosten en transportkosten. Daarnaast gaat het arbeidsloon in het komende jaar met tien procent stijgen. 

Doorberekenen van de kostprijs

Ondernemers berekenen de werkelijke kostprijs niet door, omdat het product betaalbaar moet blijven voor de consument. Daarnaast wil de retailer ook een marge behouden. Ook supermarkten en consumenten moeten meer betalen voor gas en elektriciteit. Voor iedereen wordt alles duurder en daardoor moet de producent een lagere prijs vragen.

Prijsstijgingen verschillen per product

Hoe komen de prijsstijgingen voor producten tot stand? Er is een groot verschil in prijsstijgingen. In de afgelopen meetperiode gingen de prijzen voor huismerken met 17,5 procent omhoog. De prijzen van A-merken stegen maar met 12 procent. 

Dat is logisch te verklaren. De retailer vindt de beschikbaarheid van huismerkproducten belangrijker dan van A-merk producten. Hij is afhankelijker van de eigen merken, omdat hij hierop een hogere marge krijgt. Hierdoor zal een retailer eerder akkoord gaan met de prijsstijging van een huismerk.

Ontwikkeling 2: duurzaamheid en klimaat staan hoog op de agenda

Klimaatverandering zorgt ervoor dat productie op andere plekken moet plaatsvinden. Oogsten mislukken door aanhoudende droogte, maar tegelijkertijd stijgen de gasprijzen voor de kassen. Hoe gaat u hiermee om?

Ook de beschikbaarheid van grondstoffen is een onzekere factor. Daardoor staat duurzaamheid hoog op de agenda van de overheid én de consument. Er moet een verandering gaan plaatsvinden.

Grote onzekerheid door de klimaatinvloeden

U merkt de effecten van klimaatverandering elke dag. Stikstofuitstoot zorgt ervoor dat boeren maar in beperkte gebieden vee mogen houden. De oogsten in de tuin- en akkerbouw mislukken vaker door aanhoudende droogte en hogere temperaturen. Hierdoor neemt de onzekerheid in de sector toe. 

Consument wil verduurzamen

Consumenten willen duurzamere producten kopen, maar moeten ook op hun portemonnee letten. De duurzame producten zijn een stuk duurder en dat is niet altijd even eerlijk of logisch.

Initiatieven voor true pricing van producten

Zijn de niet-duurzame producten dan te goedkoop? Dat is de grote vraag. Er zijn allerlei initiatieven die naar true pricing kijken. Hierbij stellen ze vragen als:

  • Wat zijn de kostprijs-eigenschappen van een product? 
  • Wat zijn de gerelateerde kosten?
  • Welke schade levert de productie op voor de omgeving? 
  • Wat zijn de herstelkosten?

Denk hierbij ook aan luchtvervuiling, gebruik van water en de uitputting van grondstoffen. Deze factoren moet u allemaal toerekenen aan het product. Doet u dat? Dan wordt uw product een stuk duurder, maar vraagt u wel de eerlijke prijs.

De prijzen staan onder druk

Helaas staan de prijzen nu onder druk en de consument heeft minder te besteden. Dit betekent dat de consument niet zomaar voor biologisch gaat kiezen. Als duurzame ondernemer heeft u bijna geen kans. 

We geven u een kort voorbeeld: 

U vraagt iedereen om vrijwillig duurzame producten te kopen. De consument gaat hier niet in mee. Deze denkt: dat doet iemand anders wel. Mijn buurman heeft meer geld, hij koopt die biologische groenten wel. Ik koop gewoon het huismerk.

Natuurlijk helpt het stimuleren van het kopen van duurzame producten wel, maar niet iedere consument gaat hierin mee. 

De oplossing is regelgeving rond duurzaamheid

De overheid moet de keuze voor duurzaamheid afdwingen met wet- en regelgeving. Dat kan met wetten voor de consument, maar ook met wetten voor multinationals. Zij moeten hun productieprocessen aanpassen. Dit is de enige langdurige oplossing die gaat werken voor de hele markt.

Ontwikkeling 3: een uitdagende arbeidsmarkt

In de foodsector is het vinden van goed personeel moeilijk. U zoekt naar praktisch geschoolde mensen die willen werken in zware omstandigheden. Denk hierbij aan een slachterij of in de kas. 

Behandeling van arbeidsmigranten

De foodsector is daarnaast erg afhankelijk van arbeidsmigranten. Er is nog veel te leren over hoe we deze mensen behandelen en waar we ze huisvesten. Rijdt u maar eens een rondje in het Westland en kijk om u heen. Arbeidsmigranten leven vaak in zware omstandigheden, omdat ze zo veel mogelijk geld willen verdienen en dit naar hun familie in het thuisland sturen. 

Het product moet in de supermarkt staan voor een lage prijs en de medewerkers lijden hieronder. Dit is ook een onderdeel van fair pricing. Zorg voor goede huisvesting en behandel deze mensen op een juiste manier. Dat is belangrijk voor een goede toekomst van de foodsector.

Ontwikkeling 4: wet- en regelgeving rondom de foodsector

Er spelen veel ontwikkelingen in wet- en regelgeving. De veeteelt staat onder druk en er is meer regelgeving rondom stikstofuitstoot. Dit moeten ondernemers vastleggen in de documentatie. Dit is voor veel spelers in de foodsector een grote verandering.

Reduceren van de veestapel

De veestapel moet minder groot worden, we moeten minder exporteren en er komt een kentering in de manier van veeteelt. Dat vraagt om een ondernemende houding van de boer en de sector. We moeten op een andere manier naar de sector gaan kijken. Denkt u bijvoorbeeld eens aan het exporteren van kennis in plaats van het product. 

De foodsector verandert

De sector verandert al jaren, maar toch zijn deze ontwikkelingen anders. Vooral de klimaatverandering en wet- en regelgeving rondom duurzaamheid zorgen voor een moeilijke markt. De stikstofuitspraken van de overheid gooien de markt op slot. We moeten nu kiezen tussen het bouwen van een woonwijk of een boer met 2000 koeien. Dat is nog niet eerder gebeurd.

De consument krijgt meer inzicht

Ook de consument verandert. Deze krijgt meer inzicht in de productieprocessen en is op de hoogte van wat er speelt. De media speelt hierin een grote rol. De klant wil de juiste keuze maken en kiest het liefst voor een gezond en duurzaam product. Dit verandert de sector en vraagt om een andere manier van ondernemen.

Ga op zoek naar oplossingen

Natuurlijk zijn dit wel ontwikkelingen die al langere tijd spelen, maar de situatie wordt steeds dringender. De wereldbevolking groeit en de industrialisatie van de sector neemt toe. Iedere ondernemer in de sector moet hier actief mee aan de slag en op zoek naar oplossingen.

Kansen in de foodsector

De foodsector blijft altijd kansrijk. Iedereen moet elke dag eten en daardoor zal de vraag nooit stoppen. De wereldbevolking groeit en het is aan de foodsector om deze te voeden. Hoe kunt u aan deze vraag blijven voldoen?

Van traditioneel naar vernieuwing

De foodsector is nu nog erg traditioneel. In de toekomst speelt innovatie een grote rol. Denkt u eens aan precisielandbouw, robotisering en het inspelen op een veranderend consumptiepatroon. Zet bijvoorbeeld in op de productie van nieuwe producten, zoals vleesvervangers. 

Alle spelers in de sector moeten zich aanpassen. De consument, de producent en de retailer moeten meebewegen. Ze moeten bewuster aan de slag gaan met alle onderdelen van de foodsector.

Ga op zoek naar samenwerkingen

Samenwerkingen zorgen voor succes. Hiermee krijgt u de kostprijs eenvoudig onder controle. Gebruikt u de koelcellen niet? Stel ze beschikbaar aan een andere partij. Heeft u seizoensarbeiders in dienst? Zorg dan dat ze na het seizoenswerk bij een ander bedrijf aan de slag kunnen. Dat is beter voor uw medewerkers en beter voor de markt.

Conclusie foodtrends van 2023: verandering biedt kansen

We geven u een duidelijk advies: zet in op verandering. Ga aan de slag met deze ontwikkelingen, want we gaan niet meer terug naar hoe het vroeger was. U moet écht toekomstgericht denken. 

Doorbreek uw denkpatronen en kijk buiten uw comfortzone. Schakel een specialist in die u helpt met het objectief kijken naar uw bedrijf. Kies een partij die niet direct uit de foodsector komt. Zij hebben vaak andere ideeën en worden niet belemmerd door sectorspecifieke kennis. 

BBN is uw specialist voor verandering

BBN weet veel van de ontwikkelingen en trends in de foodsector. Wij helpen u bij het bedenken en uitvoeren van innovatieve oplossingen. Samen bekijken we hoe u kunt omgaan met de grote ontwikkelingen. Welke kansen zijn er voor uw onderneming en hoe speelt u hierop in?

Wilt u een objectieve partner die met u meedenkt? Neem dan contact op met de adviseurs van BBN. Wij helpen u graag bij het maken van de veranderingen die nodig zijn.