14 november 2022

Ontwikkelingen en trends in de bouw

Deze blog is geschreven naar aanleiding van onze podcast ‘Tussen de Bedrijven Door’ over trends en ontwikkelingen in de bouw. Wat speelt er? En hoe ga je hier als ondernemer mee om?

De belangrijkste ontwikkelingen in de bouw in 2022

De bouw is een belangrijke aanjager van onze economie. Deze sector is onderhevig aan allerlei onzekerheden, maar ook kansen. Een strategische herijking is hierbij een must.

Stabiele vraag voor de lange termijn

Het goede nieuws is: er is enorme vraag naar woningbouw, nieuwbouw en utiliteitsbouw. Dat lees je ook in overzichten en rapporten van het CBS en EIB. Tot 2030 gaan er volgens planning 900.000 nieuwbouwwoningen gebouwd worden.

Duurzaamheid

Er is een verduurzamingstrend gaande. Er worden 1,5 miljoen woningen gasvrij gemaakt. Hierdoor is er veel extra werk in de bouwsector.

Onzekerheid

We leven op dit moment in een onvoorspelbare wereld. De beschikbaarheid van materialen staat onder druk. De gasprijzen en energieprijzen zijn onvoorspelbaar. Hoge prijzen leiden tot productiestops, maar ook materiaal tekorten.

Daardoor komt het werk stil te liggen en schuift de hele keten op. Er zijn veel uitdagingen, waarbij ook het personeelstekort een grote rol speelt.

In de toekomst meer personeel

Voorgaande crises hadden een groot effect op de bouw. Er was een enorme afname aan leerlingen op bouwkundige opleidingen. Er was voor hun idee geen toekomst, waardoor die opleidingen stil vielen. Vanaf 2015 zijn juist meer leerlingen bouwkundige studies gaan volgen. Daardoor komen er weer meer nieuwe arbeidskrachten.

Wat is de grootste uitdaging?

Er is veel afhankelijkheid van fluctuerende inkoopprijzen in de markt en dat beïnvloedt de aanbieding voor de klant. De uitdaging is om de prijs vast te leggen, want deze fluctueert. Commerciële calculaties en aanbiedingen hebben vandaag de dag een hele korte duur. 

De periode van een offerte wilt u daarom zo kort mogelijk houden om de prijzen te kunnen managen. Als u een prijs lang vastzet, beïnvloedt dat uw projectmarge. In de sector wordt verwacht dat de prijzen echt effect gaan hebben op de verkoopprijzen. 

In de bouwsector worden risico’s vaak afgewenteld op bouwbedrijven. Daardoor is het rendement maar 1 of 2 procent. Er hoeft maar iets verkeerd te gaan en uw onderneming lijdt verlies.

Er is verandering op komst

Er komt een kentering, want mensen zien steeds meer het (maatschappelijke) nut in van een aannemer. Nu mag u blij zijn als u een aannemer hebt én als deze materialen heeft. De bouw is hierdoor een aantrekkelijk beroep geworden. Dat zorgt (hopelijk) voor meer aanwas in arbeidskrachten.

Hoe gaat u om met deze veranderingen?

Dat is een kwestie van risicomanagement. Begin hier vroeg mee. Maak voordat je gaat rekenen al een risicoanalyse en houd dat tijdens het hele proces vol. Kijk in de toekomst en signaleer veranderingen. Zorg dat je proces en organisatie in orde is en kijk hier met verschillende functionele invalshoeken naar. Natuurlijk kun je dan nog steeds niet uitsluiten dat er een keer een project tussen zit dat verlieslatend en tegenvallend is, maar je hebt grip op je projecten en weet waar de risico’s zitten.

De buitenwereld kunt u niet beheersen, maar heel veel interne zaken wel. Daar kunt u wel grip op houden en dat is het maximale wat u kan doen.

Personeelstekort

Er is tekort aan mensen in de bouw. Bedrijven gaan op zoek naar uitzendkrachten, zij-instromers en aanwas vanuit opleidingen. Het is heel belangrijk dat u hier een strategisch speerpunt van maakt. 

In tijden van personeelstekort is het belangrijk om te zorgen dat u uw eigen mensen behoudt. Ze hebben behoefte aan duidelijkheid en communicatie. Deel uw strategie met uw medewerkers en geef aan welke richting het bedrijf opgaat. Er is hiervoor geen gouden oplossing.

Gebruik van nieuwe technieken

Ook het blijven investeren en innoveren door goed projectmanagement is belangrijk. Er zijn allerlei nieuwe technieken beschikbaar om processen efficiënter te maken. Dat is nodig wanneer op de lange termijn de prijzen onder druk blijven staan. 

Perspectief op de lange termijn

Circulair bouwen, duurzaamheid en het gasloos maken van huizen zijn belangrijke trends. Vanuit de huidige crisis ontstaan creativiteit en mogelijkheden voor samenwerking tussen opdrachtgevers en leveranciers. Als het materiaal er niet is, moet je duidelijk communiceren naar beide kanten. De banden worden hechter en dat leidt altijd tot een beter resultaat. Het leereffect uit de huidige crisissituatie neem je mee naar de toekomst. 

Vroeger pakten bouwbedrijven wat ze pakken konden. Het gebruik is nu nog steeds dat nee geen optie is. Daar moet je vanaf en de mogelijkheden zijn er met de grote vraag van nu. De crisis is eerder een aanbodcrisis van personeel en materialen. Op de langere termijn is het perspectief de waardering voor de rol en functie van aannemers, en daardoor ook meer toestroom van personeel.

Conclusie van het perspectief in de bouwbranche

Natuurlijk zijn er tekorten en er zijn veel uitdagingen. Maar ook de vraag is groot én ondernemers zijn creatief. Daardoor biedt dit voldoende perspectief voor een goede toekomst van de bouwsector.

BBN werkt veel met ondernemers uit de bouwbranche. [opmerking over overnames weggehaald]. Op het moment zijn wij bezig met het in kaart brengen van de ontwikkelingen in de markt. Wij kennen uw branche goed, waardoor wij weten waar de mogelijkheden en ontwikkelingen liggen. Specifieke voor projectenorganisaties hebben we een tool ontwikkeld om op projectniveau toekomstgericht informatie in beeld te brenegn (naasr exploitatie, ook werkkapitaal en cashflow).

Wij geven u graag advies over hoe u hiermee om kunt gaan. Zodat u voorbereid bent op de toekomst met een duurzame bedrijfsvoering in de bouw. Wilt u dat wij met u meedenken? Neem dan contact op voor een adviesgesprek met een van onze adviseurs