7 november 2023

Hoe ontwikkelt en implementeert u een succesvolle bedrijfsstrategie?

Een bedrijfsstrategie is heel belangrijk. In onze podcast is Bob Huuskes te gast om hierover te praten. Wat is een bedrijfsstrategie en hoe stelt u deze op? Tot slot geeft hij nog een aantal tips uit de praktijk.

Wat is een bedrijfsstrategie? 

Een bedrijfsstrategie is een langetermijnplan dat een kader geeft aan de doelstellingen van de organisatie. Met een goede strategie behaalt u uw doelen, creëert u concurrentievoordeel, bereikt u meer klanten en bent u succesvol.

Een effectieve strategie bestaat uit het bepalen van een duidelijke koers en het communiceren van die koers naar alle partijen. Zo worden er goede keuzes gemaakt en activiteiten ondernomen die in lijn zijn met de langetermijndoelstellingen. Deze langetermijndoelstellingen komen weer terug in de missie en visie.

Wat is de missie en visie? 

De missie en visie zijn een belangrijk onderdeel van de strategie. De missie gaat over de bestaansreden van de organisatie. De visie is het pad dat de onderneming wil bewandelen.

In de visie komt het langetermijnperspectief terug. Hoe ontwikkelt de markt zich? Hoe ontwikkelen behoeftes zich? Het geeft richting en inspiratie aan een onderneming. De missie en visie zijn vaak vrij abstract. De strategie geeft daar vervolgens een praktische vorm aan. De missie en visie staan niet altijd vast, ook zij zijn onderhevig aan de ontwikkelingen in de wereld.

De strategie begint bij het opstellen van de missie en visie. Het is belangrijk om een antwoord te hebben op de vragen: Waar gaat de wereld naartoe en welke plek wil ik daarin innemen? Als u daar geen goed beeld van heeft, gaat u uw klanten, medewerkers en leveranciers niet meekrijgen.

De onderdelen van de strategie

Een ander onderdeel van de strategie betreft de doelstellingen. Wat wilt u gaan bereiken? Daarnaast maakt u diverse markt- en productanalyses. Ook maakt u strategische keuzes. Hoe bereik ik mijn doel, rekening houdend met de missie die ik heb? Dat gaat over marktsegmentatie, productontwikkeling, huisvesting, winkellocaties en nog veel meer. Het gaat dus over alle keuzes die noodzakelijk zijn om uw doel te bereiken. Daarbij is het ook belangrijk om na te denken over wat u wél en juist niet wilt doen.

De volgende stap is de realisatie. Die moet u op papier zetten in een duidelijk en concreet plan. Hoe scherper en completer dit plan is, hoe vloeiender de implementatie verloopt. Dit plan gaat u continu evalueren.

Daarvoor is het belangrijk dat iedereen in de organisatie op de hoogte is van de strategie. Het evalueren en aanpassen van de strategie is heel belangrijk. Maken we de juiste keuzes of moeten we bijsturen? Er zijn continu ontwikkelingen in de markt en op het gebied van technologie die van invloed zijn op uw bedrijf. Daar wilt u snel op kunnen inspelen.

Verschillende soorten analyses 

Product-markt-analyse 

De product-markt-analyse is één van de belangrijkste analyses. Uiteindelijk moet u weten waar u geld kunt verdienen. Ieder bedrijf wil omzet maken en een duurzaam bedrijfsmodel hebben. Daarvoor is het belangrijk dat u een goed beeld hebt van de markt. Welke doelgroep bereikt u en welke niet? Wie wilt u bereiken, wat is het aanbod daar en waar liggen uw kansen? Wees u bewust van de markt waar u zich in bevindt en vraag u af hoe u daarop in kunt spelen.

SWOT-analyse 

Bij de SWOT-analyse kijkt u naar hoe uw organisatie in elkaar zit: heeft u de juiste kennis aan boord? En heeft u de juiste locatie om uw producten aan te bieden? Daarnaast kijkt u natuurlijk ook naar externe factoren, zoals bijvoorbeeld de huurprijs van uw pand.

Concurrentieanalyse 

Bij de concurrentieanalyse kijkt u naar:

 • Hoe makkelijk is het om een nieuwe markt te betreden?
 • Hoeveel concurrentie is er?
 • Wat zijn uw krachten?
 • Hoe makkelijk is uw product vervangbaar door een ander product?

Laten we kijken naar een klein voorbeeld:

De bakker in Drachten heeft misschien een minder luxe assortiment, maar heeft ook minder concurrenten. In de grote stad heeft een bakker veel meer concurrentie.

Dus de mate van concurrentie bepaalt voor een groot deel uw bedrijfsstrategie.

Strategische richtingen 

Waarop kunt u zich onderscheiden met uw product of aanbod? Hoe intensiever de concurrentie is, hoe meer noodzaak hiervoor is. U kunt op kosten, een groot assortiment, specifieke productkenmerken, geografische focus of productfocus gaan sturen.

Een focus op prijs uit zich meestal in het goedkoop aanbieden van producten. Er zijn ook bedrijven die zich onderscheiden door hun assortiment. Denk maar aan een supermarkt die echt alles aanbiedt, zodat u maar naar één winkel hoeft te gaan. Er zijn ook bedrijven die zich onderscheiden door de specifieke kenmerken van hun product. Daar is Apple een meester in: hun iPhone heeft een specifieke vorm, verpakking en uitstraling.

Dan kunt u er ook nog voor kiezen om te focussen op een beperkt aantal verkoopplaatsen of producten. U verkoopt bijvoorbeeld alleen mobiele telefoons en geen laptops of tablets.

Imago van uw onderneming 

Hoe wilt u bekend staan? Wilt u constant innoveren, zoals Apple? Dat kan een strategie zijn. Wilt u continu groeien? Dan past u een groeistrategie toe. Wilt u nationaal blijven of gaat u voor internationaal succes? U kunt allerlei richtingen kiezen.

Een belangrijk aspect hierin is ook nog: hoe gaat u om met duurzaamheid? Dat wordt een steeds belangrijker onderdeel van uw strategie. De verduurzaming in het productieproces, maar ook de producten die u levert zijn essentieel. Dit zijn allemaal ingrediënten waarmee u uw strategie vormt.

Doelstellingen opstellen 

Hoe formuleert u een goede doelstelling?

Een goede doelstelling is in lijn met uw strategie. U kunt uzelf hiervoor een aantal vragen stellen:

 • Wat wilt u bereiken?
 • Hoe maakt u dit meetbaar?
 • In welke termijn gaat u dit bereiken?
 • Hoe gaat u dat doen?
 • Wie maakt u er verantwoordelijk voor?  

Een goede doelstelling moet SMART zijn, maar de communicatie daaromheen is minstens zo belangrijk.

Hoe implementeert u uw strategie? 

Alles begint met communicatie. Wat gaat u doen, waarom gaat u dat doen en hoe gaat u dat doen? Er zijn niet voor niets allerlei managementexperts die hier al jaren over schrijven. U moet uw verhaal kunnen uitleggen. Zo creëert u het draagvlak dat u nodig heeft. Geef uw medewerkers voldoende verantwoordelijkheden. U moet duidelijk zeggen: dit is wat ik van je wil.

De strategie moet bestaan uit kortetermijn- en langetermijndoelstellingen. Het moet realistisch zijn, zodat u kleine, haalbare stapjes gaat maken. Daarnaast gaat u de strategie constant monitoren en evalueren.

Wat zijn de belangrijkste valkuilen? 

Flexibiliteit is erg belangrijk. Grote logge organisaties die niet kunnen meebewegen met ontwikkelingen in de markt hebben tegenwoordig echt een probleem. Ook gebrekkige communicatie is een grote valkuil. Zorg voor veel betrokkenheid van de mensen in uw organisatie.

Pas daarnaast op voor onrealistische doelstellingen. Wanneer u te veel in een keer wilt, heeft u geen controle.

Onze tips voor het opstellen van een bedrijfsstrategie 

 1. Evalueer uw strategie iedere 1 tot 3 maanden;
 2. Wees open naar elkaar;
 3. Ga flexibel om met veranderingen.

BBN helpt u graag bij uw bedrijfsstrategie

Bij BBN zijn we altijd als eerste op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld van het mkb. Hierdoor weten wij alles over het opstellen van een goede bedrijfsstrategie.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw duurzame doelstellingen? Wilt u weten hoe u tot een goede strategie komt, die echt werkt? Wij adviseren u graag. Zo bent u klaar voor de toekomst en speelt u eenvoudig in op de ontwikkelingen in de markt. Neem contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend gesprek.