6 december 2023

Verander
management in de praktijk: hoe voert u aanpassingen succesvol door?

Onze maatschappij verandert steeds sneller. Hoe zorgt u dat uw bedrijf meebeweegt? In deze podcast van BBN hebben we het over verandermanagement. Hoe implementeert u veranderingen in uw bedrijf succesvol? Lees verder voor onze tips en adviezen.

Liever luisteren? Beluister deze aflevering van de podcast Tussen de Bedrijven Door hier:

Wat is verandermanagement?

Verandermanagement is de kunst van het doorvoeren van aanpassingen in uw bedrijf. Er worden in de praktijk vele andere namen gebruikt, zoals change management en turn around management. Het gaat om een proces waarin u van A naar B beweegt. Er zijn verschillende methodes om dit goed te laten verlopen. Vaak wilt u bij verandermanagement uw organisatie aanpassen. Dat doet u op basis van een stip op de horizon, waar u met het hele bedrijf naartoe beweegt.

Wat is de aanleiding voor veranderingen?

De aanleiding voor verandermanagement kan heel urgent zijn. Vaak is er een incident waardoor het bedrijf in de problemen komt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan financiële problemen. Dit is een duidelijke, meetbare en acute aanleiding. Het komt ook voor dat de problematiek al een tijdje sluimert. Dat is vaak het geval bij interne oorzaken. Hoe snel heeft u dat door? Kijkt u voldoende naar de externe omgeving? De wereld is continu in verandering en het is belangrijk dat uw bedrijf meebeweegt.

Een onzekere wereld

In de afgelopen jaren is de wereld veel veranderd. De opkomst van het internet heeft ervoor gezorgd dat bijna ieder bedrijf online opereert. Ook covid heeft veel invloed gehad op alle bedrijven. Op dit moment heeft de oorlog in Oekraïne veel impact op productieprocessen. Deze externe factoren maken het noodzakelijk om regelmatig naar uw strategie te kijken. Waar gaat u naartoe? Welke veranderingen gaat u doorvoeren?

Waar vroeger een werknemer 40 jaar bij dezelfde werkgever werkte, is dat nu niet meer het geval. Vroeger was de wereld zeker, maar nu is die onvoorspelbaar geworden. Dat betekent dat drie dingen belangrijker zijn dan ooit: wendbaarheid, flexibiliteit en bewustzijn van externe factoren. 

Bedrijfsstrategie evalueren

Als u niet verandert, kan uw bedrijf niet blijven bestaan. Het bedrijfsplan is dan onhoudbaar. Uiteindelijk maakt het bedrijf verlies en moet u ermee stoppen. Tegenwoordig moet uw strategie bijna dagelijks aangepast worden. Vroeger deed u dat misschien 1 keer per jaar en dat was nog veel. Uw strategie is niet in beton gegoten, maar moet continu geëvalueerd en aangepast worden.  

Draagvlak voor verandering

Hoe snel ziet uw bedrijf in dat een verandering noodzakelijk is? Dat hangt voor een groot deel af van de directie en het management. Durven ze kritisch in de spiegel te kijken? De meeste mensen zijn bang voor verandering en daardoor is dit vaak een moeizaam proces. Niet iedereen heeft zin om de dingen anders te doen.

Erkenning van de problematiek

Bij grotere bedrijven speelt bedrijfspolitiek een grote rol bij het maken van een keuze. Worden de problemen wel erkend? Het herkennen van een probleem is de eerste stap richting verandering. Als dit er niet is vanwege politiek, schaamte of gebrek aan inzicht wordt het bedrijfsproces belemmerd. 

Het veranderen op zichzelf is voor veel bedrijven niet zo moeilijk. Het lastigste is de acceptatie van de verandering. Het is belangrijk dat de hoogste leiding de noodzaak tot verandering uitdraagt. Dat noemen ze ook walking the talk. Het hele bedrijf moet meebewegen en dat begint bij het bestuur. Zij moeten de veranderingen op een goede manier doorgeven aan de medewerkers op de vloer. Goede communicatie leidt tot motivatie bij het personeel.

Stappenplan voor verandering

Vaak wordt voor verandermanagement de PDCA cyclus gebruikt. Dit staat voor plan, do, check en act. U maakt eerst een analyse, stelt een strategie op en zet aan de hand daarvan uw koers uit. Dat is de stip op de horizon waar u naartoe werkt. Tot slot richt u de structuur in. Dit is een continue cyclus van stappen. 

Neem iedereen mee in uw verhaal

Het is heel belangrijk dat u alle mensen meeneemt. Daaronder vallen ook alle stakeholders. Stel dat u een grote verandering gaat doorvoeren. Dan neemt u alle medewerkers mee en communiceert duidelijk en eerlijk naar hen. U neemt ook belangrijke financiers, aandeelhouders, klanten en leveranciers mee. U moet al uw stakeholders managen. Afhankelijk van de omvang en de diepgang van de aanpassingen gaat u ze meenemen in het hele proces. Het gaat daarbij niet alleen om interne stakeholders, maar ook om externe partijen. 

Hoe neemt u iedereen mee? Het antwoord is simpel: door goede communicatie. Dit valt of staat bij de timing. Wacht niet tot het laatst met het meedelen van belangrijke beslissingen. Neem medewerkers mee in het proces en houdt ze tussentijds op de hoogte van hoe het er voor staat. Onzekerheid hoort bij verandering, maar op deze manier neemt u in ieder geval alle onduidelijkheden weg. 

Zet in op het meebewegen van uw medewerkers

Het is belangrijk dat de mens in de organisatie ook meebeweegt. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Alle veranderingen hebben een zachte en een harde kant. De harde kant is de analyse, strategie en structuur die u moet implementeren. Het echte succes van verandermanagement hangt af van het personeel, van het gedrag en van de bedrijfscultuur. 

Hoe werken uw medewerkers samen? Hoe flexibel en wendbaar zijn ze? Probeer daar veel aandacht voor te hebben en help uw medewerkers met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. U kunt beter uw bestaande personeel mobiliseren, dan nieuw personeel aantrekken. Zeker met de huidige staat van de arbeidsmarkt.

Verandermanagement doet u met elkaar

Verandermanagement werkt alleen als er urgentie is. Het management en personeel moet achter de aanpassingen staan. Daarom gaat u alle stakeholders meenemen in uw verhaal. Communiceer steeds hoe het gaat en vergeet hierbij de factor mens niet. Bied hulp bij het omgaan met de veranderingen en wees betrokken. Zo zorgt u voor veel draagvlak én een hoge motivatie onder het personeel.

BBN helpt u bij veranderingen

We leven in een wereld die zich steeds sneller ontwikkelt. Kunt u het nog bijhouden?

Soms is het slim om een externe partner in te schakelen voor wat extra hulp. BBN helpt al meer dan twintig jaar ondernemers bij het succesvol veranderen van hun organisatie. Wij kijken met een objectieve blik naar uw bedrijf en bieden u een specialistisch advies. Hierbij kijken we niet alleen naar uw onderneming, maar ook naar alle externe veranderingen. 

We bieden hulp bij verandermanagement in de vorm van functionele managementbegeleiding en specialistische begeleiding. Wilt u weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? Stuur een mailtje naar [email protected] of neem direct contact op met een van onze deskundigen. Met BBN krijgt u weer grip op de zaak.