20 februari 2023

Wat zijn de vooruitzichten voor de bouwsector in 2023?

De nieuwste aflevering van onze podcast ‘Tussen de Bedrijven door’ gaat over de trends en ontwikkelingen in de bouwsector. Wat zijn de vooruitzichten voor 2023? We spreken over de ontwikkelingen in de markt en hoe u deze kunt omzetten in kansen voor uw bedrijf. 

Liever luisteren? De inhoud van deze blog is geschreven op basis van de gelijknamige podcast aflevering van de podcast Tussen de Bedrijven Door. Beluister hier de hele aflevering:

Trends en ontwikkelingen in de bouw

De markt is erg onvoorspelbaar. Er zijn veel externe ontwikkelingen die invloed hebben op uw onderneming. Wat zijn de trends en ontwikkelingen van dit moment?

De kosten gaan omhoog

Deze onzekere markt zorgt voor hogere kosten voor bouwprojecten. Neemt u een nieuw project aan? Dan merkt u dat u met hogere prijzen te maken krijgt. Hieronder bespreken wij de belangrijkste pijlers.

Een hoge inflatie

In het komende jaar gaat u veel merken van de hoge inflatie. Het gaat hierbij niet om een stijging van slechts een paar procent; naar alle waarschijnlijkheid stijgen de prijzen met ongeveer tien procent. Welke kosten gaan hierdoor stijgen?

Stijging van het arbeidsloon

Consumentengoederen en diensten worden duurder. Volgens het CBS zijn de prijzen voor consumenten in januari gemiddeld 7,6 procent gestegen. Daardoor wordt alles duurder, van de boodschappen tot een bezoekje aan de kapper. Natuurlijk wilt u uw medewerkers een goed loon blijven bieden. Hierdoor zult u het arbeidsloon moeten verhogen.

Bouwmaterialen en huur

Natuurlijk worden ook de bouwmaterialen duurder. De energieprijzen zijn hoog en er is ook nog inflatie, wat betekent dat alle prijzen stijgen. Ook de huur van uw pand gaat duurder worden.

Beschikbaarheid van middelen

De supply chain staat al langere tijd onder druk. Bouwmaterialen en grondstoffen zijn moeilijk verkrijgbaar. Ook de arbeidsmarkt is een belangrijke factor. Wat zijn de vooruitzichten voor de bouwsector in 2023? Zijn er voldoende middelen beschikbaar?

Meer bouwmaterialen beschikbaar

Het afgelopen jaar is er veel gesproken over de problemen in de supply chain. Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel. Het gaat beter en de grote druk neemt af. Materialen worden weer op tijd geleverd en er zijn meer bouwmaterialen beschikbaar.

Personeelstekort houdt aan

Er is een tekort aan personeel op de arbeidsmarkt. Toch hebben we ook goed nieuws voor u. Er komen steeds meer bouwopleidingen in Nederland en meer jongeren kiezen voor een carrière in de bouw. Dit gaat zorgen voor een inhaaleffect. Nu heeft u nog een personeelstekort, maar in de toekomst komt er nieuw talent op de arbeidsmarkt. 

Grondstofprijzen stabiliseren

De grondstofprijzen zijn de afgelopen tijd erg gestegen. Het goede nieuws is dat deze nu weer dalen, waardoor er meer speling is in de tarieven. 

Duurzaamheid in de bouwsector

De samenleving verduurzaamt en ook de bouwsector moet meedoen. Het verlenen en verstrekken van vergunningen wordt hierdoor een moeilijker proces. U krijgt bijvoorbeeld te maken met de nieuwe wetgeving over stikstof, waardoor u langer moet wachten op een vergunning.

Kostenstijging doorberekenen aan de klant?

Gaat u de hogere kosten doorberekenen aan de klant? In beperkte mate kan dit. U kunt de tarieven verhogen waardoor consumenten een hogere prijs gaan betalen. Maar u moet ook omgaan met kleine winstmarges, omdat u een deel van de lasten zelf moet dragen.

Omgaan met kleine marges

De afgelopen jaren was er speling in uw marges. Er waren vaak inkoopvoordelen. Een verlies werd dan opgevangen door een meevaller aan de andere kant. Dit is helaas verleden tijd. Door de huidige ontwikkelingen staat er veel druk op de marges. Dat vraagt om een nieuwe aanpak en strategie.

Dit biedt kansen voor verbeteringen. U wordt gedwongen om na te denken over hoe uw processen werken en waar mogelijkheden voor innovatie zijn. 

Kansen voor uw onderneming

Deze trends en ontwikkelingen dwingen u tot reflectie op uw bedrijfsvoering. Zaken anders aanpakken en inzetten op innovatie, duurzaamheid en efficiëntie. Dat biedt veel kansen voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig bouwbedrijf. 

Beheersing van interne processen

Er zijn allerlei ontwikkelingen van buitenaf en daar heeft u geen invloed op. Richt u daarom op uw interne bedrijfsvoering. Let op je projectresultaten en zorg voor inzicht in de toekomstige cashflows per project. Zo kunt u tijdig bijsturen en heeft u zekerheid over de kosten die u gaat maken.

Innovatie in de bouw

Dit is het moment voor innovatie. Denk hierbij aan digitalisering en automatisering van processen. Richt processen anders in, zodat u efficiënter kunt werken. Natuurlijk zijn er veel bedreigingen, maar er zijn zeker creatieve oplossingen. 

Wees scherp op uw strategie

Kijk vooruit en maak een plan van aanpak voor de lange termijn. Let hierbij op de trends en ontwikkelingen in de markt. Welke veranderingen zijn er en hoe beïnvloeden die uw bedrijf? Pas uw organisatie hierop aan en neem de nodige maatregelen voor verbeteringen.

Houd meer strategiesessies

Organiseer vaker een overleg over uw strategie, het liefst enkele keren per jaar. Mogelijke onderwerpen voor een overleg zijn:

De arbeidsmarkt

  • Hoe gaat u nieuwe mensen werven?
  • Hoe behoudt u het huidige personeel?
  • Wat is het effect van de vergrijzing op uw organisatie?

Omgaan met kleinere marges

  • Wat doet de verwachte loonstijging met uw marges?
  • Wat doet u met de hogere inkoopprijs van materialen?

Samenwerking binnen het bedrijf

  • Hoe zorgt u voor een goede kostenbeheersing?
  • Welke systemen kunt u efficiënter maken?

Uw positie op de markt

  • Wat is de specialiteit van uw bedrijf?
  • Welke opdrachten neemt u niet aan?

Overleg met het directieteam en bepaal welke richting jullie op willen. Uit deze overleggen komen altijd oplossingen die een positief effect hebben op de toekomst.

Weet waar uw krachten liggen

Als ondernemer zegt u graag ja tegen nieuwe uitdagingen en bouwprojecten. Denk eens na over wat u niet gaat doen. Welke projecten gaat u niet aannemen? Hierdoor loopt u potentiële problemen en verliezen mis. 

Richt u op de zaken waar u sterk in bent. Wat is uw specialiteit? Zo vermijdt u mogelijke verliezen, omdat u een klus aanneemt waar u niet de juiste partij voor bent. Het geeft ook duidelijkheid binnen uw bedrijf. Alle medewerkers, klanten en stakeholders weten waar u voor staat. Dat leidt tot een effectievere organisatie die betere kwaliteit levert. 

Kansen voor ontwikkelingen van uw bouwbedrijf

Er is een noodzaak om de dingen anders aan te pakken. Richt u op innovatie, duurzaamheid, efficiëntie en bovenal creativiteit. Reflecteer op uw bedrijf, bedenk waar u zelf invloed op hebt en zoek naar manieren om dit te verbeteren. Zo ontwikkelt u een stabiel bedrijf voor de toekomst.

Grijp de huidige situatie aan voor het ontwikkelen van een nieuwe strategie. Zo zorgt u dat u de kleine marges opvangt. Dat leidt tot veel voordelen voor de toekomst. Heeft u behoefte aan een objectieve mening? Bekijk dan met een externe partner waar u uw bedrijf kunt verbeteren.

BBN helpt bedrijven in de bouwsector

BBN heeft een goed zicht op de ontwikkelingen en trends in de bouwsector. Onze specialisten helpen u bij het bedenken en uitvoeren van creatieve oplossingen. Samen werken we aan de efficiëntie van uw bedrijf, bekijken we overnamemogelijkheden en reflecteren we op uw bedrijfsstrategie.

Hoe moet u als ondernemer omgaan met deze ontwikkelingen in de markt? Waar liggen de kansen voor uw bedrijf? Ga met onze experts in gesprek over de toekomst van uw bouwbedrijf. BBN Business Improvement helpt en adviseert u graag. Met onze hulp bent u optimaal voorbereid op de toekomst.