(Her)financiering

Het realiseren van een zuivere en toekomst­bestendige financiering

Zuivere en toekomstbestendige financiering

Situatie

Een productiebedrijf is ingericht als een typisch familiebedrijf. De oprichter (vader) staat nog altijd aan het roer en de 2e generatie is werkzaam in het bedrijf. Bij het bedrijf speelt de opvolging een rol, maar ook de financieringsstructuur.

De financiering bestaat uit diverse leases ten behoeve van het machinepark, een aantal leningen ten behoeve van het pand (in particulier bezit van de familie) en een kredietfaciliteit ten behoeve van het werkkapitaal.

Zowel bij de financiering als bij de zekerheden lopen zaken door elkaar. De kredietfaciliteit is veelvuldig gebruikt om investeringen in het machinepark te financieren, waardoor de faciliteit oneigenlijk hoog is. Daarnaast lopen zekerheden van privé en zakelijk door elkaar.

Vader en kinderen willen gezien de leeftijd van vader het bedrijf overdragen aan de 2e generatie. Voordat zij dit doen, willen ze de financiering weer zuiver en toekomstbestendig hebben.

Onze aanpak

BBN is betrokken bij de gesprekken rondom de overdracht. Dit proces loopt al meerdere jaren en er wordt besloten om een concrete datum te plannen. Dit zorgt ervoor dat alle partijen conform een gelijk tijdspad en naar een gezamenlijk doel werken.

Daarnaast brengt BBN de financiering in kaart en gaat zij het gesprek aan met de bank om de diverse financieringsvormen weer terug te brengen naar hun zuivere vorm:

  1. Operational leasecontracten voor alle toekomstige investeringen in het machinepark (conform een investeringsplan en een leasemantel overeenkomst).
  2. Kredietfaciliteit passend bij het werkkapitaal (debiteuren, voorraad en crediteuren).
  3. Hypothecaire lening(en) voor het pand.

Ook de afgegeven zekerheden en de hoofdelijke aansprakelijkheden worden opnieuw vastgelegd, waardoor privé (pand) en zakelijk (krediet en lease) volledig gescheiden zijn.

Hiervoor heeft BBN samen met de 2e generatie een langjarige financiële prognose uitgewerkt op basis van gezamenlijk opgestelde aannames en verwachtingen.

Uitkomst

  • Voor zowel privé als zakelijk worden nieuwe financieringsovereenkomsten afgesloten.

Op de dag dat het bedrijf 40 jaar bestaat, vindt ook de juridische overdracht plaats van de aandelen van 1e naar 2e generatie.

“Om te zorgen voor een succesvolle overdracht van het familiebedrijf moest eerst de financiering weer zuiver en toekomstbestendig worden gemaakt.”
Piet Wessels – partner BBN

CONTACT

Wilt u weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? Stuur een mailtje naar [email protected] of neem direct contact op met een van onze partners. Wij helpen u graag.