Resultaatverbetering

Herstel van winstgevend­heid door grip op projecten en processen

Herstel van winstgevendheid

Situatie

BBN is na introductie van een financier betrokken geraakt bij een industrieel productiebedrijf. Het bedrijf is de laatste jaren hard gegroeid door overnames en nieuwe bedrijfsactiviteiten. In vijf jaar tijd is de omzet gegroeid van €30mio naar €85mio. Het personeelsbestand bestaat uit ca 250 medewerkers. Het bedrijf wordt gekenmerkt door een projectmatige manier van werken en aanzienlijke onderhanden projecten.

Geprognosticeerde resultaten komen niet uit en er ontstaat een zwaar verliesgevende exploitatie. Hierdoor voldoet het bedrijf niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de financiering. Het lukt de directie niet om de financier te overtuigen van verwacht herstel waardoor de financier de financiering heroverweegt. 

Onze aanpak

BBN maakt een integrale bedrijfsanalyse en stelt in samenwerking met de onderneming een prognose op, inclusief investeringsbegroting. Uit de analyse blijkt onder meer dat de administratieve organisatie en processen (waaronder de financiële projectbeheersing) zijn achtergebleven bij de groei. Uit de analyse blijkt verder een behoefte aan werkkapitaal en behoefte aan krediet ter financiering van investeringen in materieel. 

Resultaat

  • BBN voert samen met directie diverse gesprekken met de financier. 
  • Er wordt met de financier een “reset” van de convenanten overeengekomen en de financiering wordt voortgezet. De financier verstrekt tevens een nieuwe leasemantel ten behoeve van benodigde materialen en machines. 
  • BBN maakt samen met de directie een herstelplan. Dit plan wordt opgedeeld in verschillende projecten, waaronder kostprijsberekeningen, projectcontrole en Corporate Governance. Hiervoor wordt een (intern) projectmanager aangesteld die samen met BBN de projecten leidt en de voortgang bewaakt. Projecten worden parallel van elkaar uitgevoerd en afgerond.
  • De onderneming hervindt door de verbeterprojecten grip op projecten en processen. Hiermee herstelt de winstgevendheid van de onderneming. 
  • Onderneming versterkt haar balans door het versterken van het eigen vermogen. BBN adviseert hieromtrent en ondersteunt bij verschillende gesprekken tussen de aandeelhouders.
  • BBN blijft betrokken bij de onderneming en ondersteunt het financiële management bij (strategische) vraagstukken.
“De administratieve organisatie en financiële processen bleven achter bij de groei. Door verschillende verbeteringen heeft de onderneming weer de grip op de zaak gekregen en maakt deze ook weer winst.”
Machiel van den Hoogen – consultant BBN

CONTACT

Wilt u weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? Stuur een mailtje naar [email protected] of neem direct contact op met een van onze partners. Wij helpen u graag.