Herstructurering

Operationele en financiële herstructurering

Operationele en financiele herstructurering

Situatie

OFN is actief op het gebied van inrichting van openbare ruimtes binnen Nederland. De focus ligt daarbij op de weg- en railinfrastructuur om het reizen zo prettig mogelijk te maken. Door de coronapandemie zijn grote fiscale schulden ontstaan. Door de groei van de onderneming de afgelopen jaren is de commerciële focus diffuus geworden, waardoor o.a. niet kern-projecten worden aangenomen. Tegelijkertijd is de inrichting van (vooral) de projectorganisatie achtergebleven bij de eisen en omvang van vandaag.                                                                               Door de combinatie van bovenstaande oorzaken is er acute liquiditeitsdruk ontstaan, en kan op termijn naar verwachting niet voldaan worden aan de aflossing van de fiscale Corona schulden.

Onder grote tijds- en liquiditeitsdruk wordt in een periode van 3 – 4 maanden de onderstaande aanpak gerealiseerd.

Onze aanpak

Basisvoorwaarde voor een financiële herstructurering en/of schuldsanering is dat er sprake is van een levensvatbare onderneming. Onder begeleiding van BBN herijkt het management de strategie van de onderneming: oorzakenanalyse verval, relevante marktomstandigheden, SWOT en Porter analyse, etc. Dit wordt het raamwerk voor een meer gedetailleerd turnaroundplan met operationele maatregelen waardoor er meer grip en focus in de organisatie komt. BBN toetst het plan en geeft een opinie af op de levensvatbaarheid van OFN. Onder voorwaarde van een schuldsanering in combinatie met nieuw kapitaal/geld, is er volgens BBN sprake van een in de kern gezond bedrijf.

Na vaststelling van de levensvatbaarheid worden stakeholders geïnformeerd. Vervolgens wordt vooroverleg gestart met de belastingdienst om te komen tot een verzoek tot kwijtschelding van een groot deel van de fiscale schulden. Investeerders worden in een doorlooptijd van 3 – 4 weken bereid gevonden om, indien sanering schulden slaagt, te investeren in het gezonde bedrijf. Binnen een periode van 2 maanden geeft de belastingdienst een positieve beschikking af, waardoor het bedrijf weer verder kan zonder (te) hoge schuldenlast en weer kan voldoen aan al haar lopende verplichtingen. Het alternatief van een faillissement met veel kapitaalverlies wordt daarmee afgewend.

Dit gehele traject wordt in nauwe samenwerking met de insolventieadvocaten van Marxman advocaten multidisciplinair uitgevoerd.

Resultaat

Er ligt nu een heldere strategie en koersplan voor het bedrijf. OFN kan gericht verder bouwen aan de bewust gekozen marktsegmenten en verdere verbetering van de interne organisatie. De balans is fors verbeterd: er is nieuw kapitaal aangetrokken en de (te) hoge schuldenlast is gesaneerd. De veelal loyale relaties met werknemers, klanten en leveranciers blijven intact. Gezamenlijk wordt er weer constructief gebouwd aan de toekomst van OFN en haar stakeholders.

“Martin Kuiper van BBN en Bas van Marxman Advocaten (en de rest van het team) hebben ons geholpen om vanuit een uitzichtloos dieptepunt te komen tot de best passende oplossing voor alle stakeholders.”
David Baars – Algemeen directeur bij OFN

CONTACT

Wilt u weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? Stuur een mailtje naar [email protected] of neem direct contact op met een van onze partners. Wij helpen u graag.