Fusie en overname

Verlichtings­groothandel verkocht onder stressvolle omstandigheden

Verlichtingsgroothandel verkocht

Situatie

Groothandel in verlichting leidt al enige jaren verlies. Doordat de administratie niet bij is, is er onvoldoende inzicht in de financiële situatie. Noch in de huidige situatie, noch in de toekomstperspectieven. Hierdoor verliest de onderneming het vertrouwen van haar huisbankier en wordt na meerdere gesprekken de financiering opgezegd.

BBN wordt vervolgens benaderd door de onderneming, enkele maanden voordat de gehele financiering afgelost dient te worden.

Onze aanpak

Direct worden 3 mogelijke scenario’s gedefinieerd en uitgewerkt:

  1. Herfinanciering zoeken
  2. Bedrijf verkopen
  3. Bedrijf liquideren

Optie 3 wordt gezien als het minst wenselijk vanwege de negatieve impact op toekomst van de ondernemer. Het oorspronkelijke plan was dat de onderneming ook het pensioen zou vormen. Daarnaast heeft de ondernemer ook gewoon inkomsten nodig.

Optie 1 lijkt al snel niet haalbaar door a) te weinig tijd en b) een gebrek aan financiële informatie om een gedegen financieringsvoorstel uit te werken.

Er wordt vol ingezet op optie 2: verkoop van het bedrijf. Omdat het bedrijf al enige jaren verlies draait is dat geen eenvoudige zaak. Er is een strategische koper nodig die waarde ziet in naamsbekendheid, klantenbestand, assortiment en leveranciersnetwerk. Daarnaast heeft de ondernemer ook nog inkomen nodig na verkoop. Daarom wordt besloten om 1 van de 3 activiteiten af te stoten.

Een geïnteresseerde partij wordt al snel gevonden (1 van de afnemers). Maar helaas blijkt tijdens de gesprekken en de onderhandelingen dat de opbrengst onvoldoende zal zijn om de totale bancaire schuld af te lossen. Er wordt daarom gelijktijdig geschakeld met de bank om een afkoop met korting te bewerkstelligen.

Resultaat

  • 1 van de 3 activiteiten wordt verkocht. Inclusief merknamen, personeel, voorraad en inventaris.
  • Met deze opbrengsten en een bijdrage vanuit de ondernemer zelf wordt de bank deels afgelost waarbij de restant schuld wordt afgeboekt cq. kwijtgescholden.
  • De ondernemer gaat door met een tweetal activiteiten waarbij zijn inkomen gegarandeerd is.
  • De ondernemer behoudt zijn onroerend goed waarmee zijn pensioen is veiliggesteld.
“Deze case draaide om een bedrijf dat al enige jaren verlies leed. De uitdaging was om een strategische koper te vinden die waarde zag in naamsbekendheid, klantenbestand, assortiment en leveranciersnetwerk ”
Piet Wessels – partner BBN

CONTACT

Wilt u weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? Stuur een mailtje naar [email protected] of neem direct contact op met een van onze partners. Wij helpen u graag.