Fusie en overname

Regionaal taxibedrijf groeit dankzij overnames

Regionaal taxibedrijf groeit dankzij overnames

Situatie

BBN is na introductie van een financier betrokken geraakt bij een regionaal vervoersbedrijf. Dit bedrijf opereerde in een uitdagende markt met hoge concurrentie in aanbestedingstrajecten. De markt kenmerkt zich door een groot aantal (kleinere) regionale spelers en een aantal grotere (landelijke) partijen. Klanten zijn zorginstellingen, zorgverzekeraars, overheden en kinderopvang.

De taxibranche zal de komende jaren steeds meer onderdeel worden van het openbaar vervoer. Samenwerking met grote aanbieders van openbaar vervoer is van cruciaal belang voor de continuïteit op lange termijn. Er worden daardoor steeds hogere eisen gesteld aan de organisatie. Dit vertaalt zich naar een hoogwaardige planning en meldkamer, degelijke administratie en een wagenpark dat voldoet aan de hoge actuele eisen. Verduurzaming van het wagenpark is een belangrijk agendapunt.

Als gevolg van de hoge concurrentie op de openbare aanbestedingsmarkt liggen prijzen (langdurig) onder druk waardoor de lange termijndoelstellingen van het bedrijf (investeringen in de organisatie, duurzaamheid en actueel houden van het wagenpark) onder druk komen te staan. Deze ontwikkeling is zichtbaar in de hele sector.

Onze aanpak

BBN heeft samen met de ondernemer een meerjarenstrategie opgesteld. De hogere eisen aan de organisatie (planning, backoffice en dagelijkse leiding) en wagenpark (hogere milieueisen, o.a. in stedelijk beleid) maakt dat de onderneming moet doorgroeien tot een significante regionale speler. Er is bewust gekozen om regionaal te groeien in plaats van de uitrol van een landelijk netwerk. Deze strategie had o.a. tot gevolg dat er scherp wordt ingeschreven op aanbestedingen (zonder in te schrijven voor verlieslatende omzet). De groei kan echter niet alleen autonoom worden ingevuld. En dus is er een overnameagenda. Deze agenda vereiste een lange termijnvisie en de financiële armslag om dit te realiseren.

Op basis van deze focus hebben we een (meerjarige) investeringsbegroting opgemaakt. De huisbankier bleek niet de aangewezen partij om als (enige) financier de onderneming te faciliteren. Er zijn nieuwe partijen (bank, leasemaatschappij en impact financier) bereid gevonden wel invulling aan de strategie te geven.

De boogde groei kon niet autonoom worden gerealiseerd en dus is er een profiel opgemaakt van de ideale overnametarget.

Resultaat

De onderneming heeft de afgelopen vier jaar een prachtige ontwikkeling laten zien in een uitermate uitdagende markt. De omzet is verviervoudigd in deze periode. Hierdoor is het bedrijf een zeer relevante regionale speler geworden. Samen met BBN heeft de onderneming diverse overnames gerealiseerd.

  • Overname van een kleine(re) speler in de regio waarin onze klant actief is.
  • Overname van specifieke vervoerscontracten (inclusief mensen en wagenpark).
  • Overname van boedel uit een faillissement.

BBN heeft samen met de ondernemer en haar juridische adviseurs de overnames gerealiseerd. Dit stopte niet bij de aankoop zelf maar omvatte ook de integratie van de aangekochte activiteiten om de eerder gestelde doelstellingen te realiseren.

“BBN is voor mij de sparringpartner waar alles bespreekbaar is en mij enorm uitdaagt, maar ook met twee benen op de grond houdt”
Bert Korthout

CONTACT

Wilt u weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? Stuur een mailtje naar [email protected] of neem direct contact op met een van onze partners. Wij helpen u graag.