Strategie

Strategische mogelijkheden voor een productiebedrijf

Strategische mogelijkheden voor een productiebedrijf

Situatie

Op verzoek van de aandeelhouders (investeerder) heeft BBN een analyse gemaakt van de strategische mogelijkheden voor een productiebedrijf (winkelinrichting). Het bedrijf is meegegroeid met een aantal klanten en heeft over de afgelopen jaren een stevige groei gerealiseerd. Ook heeft het bedrijf een goede naam opgebouwd bij retailers en weet het goed in te spelen op de hoge eisen van haar klanten.

Als gevolg van veranderend consumentengedrag en de toename van online verkoop worden er minder fysieke winkels geopend. Dit is door Corona gerelateerde maatregelingen nog versterkt.

Producten en grondstoffen worden (grotendeels) in Azië ingekocht. 

Toenemende transportkosten en storingen in de supplychain hebben een negatief effect op de concurrentiepositie. Ook speelt sustainability een belangrijke rol. Productie, productkeuzes en transportoplossingen moeten worden heroverwogen om meubels te blijven leveren met een kleinere CO2 footprint.

Onze aanpak

  • Herijking van de strategie. Focus op de corebusiness (design, productie van meubels).
  • Uitbreiding van activiteiten door (turn key) projecten op te leveren.
  • De sourcing van producten is (deels) overgeheveld naar Oost-Europa. Dit heeft een positief effect op de leveringsbetrouwbaarheid en levertijden.
  • Ontwikkeling van een tool waarmee de co2 impact van verschillende producten inzichtelijk wordt gemaakt (grondstof, productieland, transportbewegingen etc.).
  • Focus verlegging naar andere sectoren naast bestaande retail klanten.
  • Herstructurering van structuur. Het managementteam is teruggebracht van 5 naar 3 leden en er is een managementlaag weggehaald.
  • Het aantal medewerkers is aangepast aan de actuele volumes en er zijn aanvullende kwaliteitseisen voor nieuwe medewerkers.

Resultaat

Het bedrijf heeft een transitie gemaakt naar klanten in andere sectoren. Het heeft de afgelopen jaren de tijd goed benut en geïnvesteerd in productontwikkeling en nieuwe relaties. Hiervoor zijn er nieuwe klanten gerealiseerd die vrij snel substantieel bij hebben gedragen aan de omzet. De historische klantafhankelijkheid is daardoor sterk afgenomen. De plattere organisatie maakt de onderneming wendbaar(der) waardoor deze sneller kan inspelen op ontwikkelingen in de markt. De strategie geeft voor lange termijn richting aan het bedrijf.

Deze strategie wordt jaarlijks tegen het licht gehouden en op details aangepast. Dit is de roadmap to succes.

Sustainability is omarmd en geeft het bedrijf (en haar klanten) de mogelijkheid de juiste keuzes te maken. Niet alleen gebaseerd op doorlooptijden en productiekosten maar ook op duurzaamheid.

De financieringsstructuur is aangepast aan de huidige strategie. De bestaande financiers hebben hun vertrouwen in de strategie en het management onderschreven met een langdurig commitment.

BBN is voor de lange termijn betrokken bij de onderneming (trusted advisor). Maandelijks vullen we het managementteam aan met onze kwaliteiten. BBN voert financieel en strategisch de regie.

“Door te investeren in productontwikkeling, nieuwe relaties en nieuwe sectoren zijn er nieuwe klanten gerealiseerd die vrij snel substantieel bijdroegen aan de omzet”
Bob Huuskes – partner BBN

CONTACT

Wilt u weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? Stuur een mailtje naar [email protected] of neem direct contact op met een van onze partners. Wij helpen u graag.