Verandermanagement

BBN is betrokken als vast klankbord voor de ondernemer

BBN klankbord voor de ondernemer

Situatie

Servicebedrijf (omzet circa 15 mln) met sterke groeiambities. De ondernemer heeft naast zijn managementteam behoefte aan een sparringpartner op strategisch, organisatorisch en financieel vlak. Daarnaast heeft het bedrijf geen CFO in dienst.

Na een succesvolle herstructureringsopdracht in het verleden, blijft BBN betrokken als vast klankbord voor de ondernemer.

Onze aanpak

De adviseur van BBN vormt een onderdeel van de Raad van Advies (een vrijblijvendere vorm van een Raad van Commissarissen). Deze raad komt frequent samen en adviseert het bestuur van de onderneming vooral op strategisch niveau.

Daarnaast pakt de adviseur een aantal CFO-taken op zich:

  • Contact met de huisbankier.
  • Opstellen van begrotingen (P&L, balans en kasstroom).
  • Klankbord voor (grotere) investeringen.
  • Klankbord voor overnames.
  • Bespreking tussentijdse cijfers.
  • In de gaten houden liquiditeit.

Tot slot is de adviseur een allround klankbord voor de ondernemer.

Resultaat

  • Rust bij de ondernemer door de kennis dat er altijd iemand is die meekijkt en meedenkt.
  • Flexibele invulling van CFO-taken die meebeweegt met behoefte van onderneming.
  • Verbeterde managementinformatie.
  • Duidelijke strategische koers.
“BBN heeft als vast klankbord rust gecreëerd bij de ondernemer, die weet dat er altijd iemand is die meekijkt en meedenkt. Dit heeft geresulteerd in een duidelijke strategische koers die houvast en richting geeft.”
Piet Wessels – partner BBN

CONTACT

Wilt u weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? Stuur een mailtje naar [email protected] of neem direct contact op met een van onze partners. Wij helpen u graag.