Strategie

Meer grip op de zaak dankzij een heldere strategie

Meer grip op de zaak dankzij een heldere strategie

Situatie

Middelgroot bouwbedrijf (omzet van EUR 30 mio+, 80 FTE’s) heeft grote achterstanden bij crediteuren en liquiditeitsproblemen. Er is onvoldoende inzicht in het verwachte rendement en cashflows op projectniveau. De aanname van nieuw werk is vooral gebaseerd op korte termijn doelen.

Onze aanpak

Na een eerste bedrijfsanalyse (View), waarbij o.a. het bestuurlijke en primaire proces rondom projectbewaking wordt beoordeeld, worden de volgende acties in gang gezet:

  • Invoeren van verbeteringen rondom projectbewaking: integraal risicomanagement bij aanname/calculatie van nieuw werk, maandelijkse kostenbewaking en inzicht via implementatie BBN tool t.b.v. toekomstig rendement en werkkapitaal/cashflows op projectniveau.
  • Financiële analyses om een brug te slaan tussen project- en bedrijfsresultaat (AK resultaat, projectresultaten en exploitatie directe loonsfeer (dekking)).
  • Herijking strategie en periodieke herziening. Concrete strategische actielijst.
  • Betalingsregelingen getroffen met leveranciers en belastingdienst.
  • Huisbankier meegenomen in proces van turnaround stakeholdermanagement.

Resultaat

  • Duidelijkheid over de te voeren koers van het bedrijf voor medewerkers en andere stakeholders.
  • Management agenda aangesloten op strategische agenda.
  • Beter inzicht in (verwacht) rendement en cashflow op projecten van lopende en nieuwe werken.
  • Bedrijfsresultaat en cashflows verbeterd waardoor achterstanden stap voor stap weggewerkt worden.
  • Meer grip op de zaak, zowel op projecten als op het gehele bedrijf.
“Met de invoering van integraal risicomanagement bij de calculatie van nieuw werk, periodieke financiële analyses en een herijking van de strategie is de stabiliteit van het bouwbedrijf duurzaam verbeterd”
Martin Kuiper – partner BBN

CONTACT

Wilt u weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? Stuur een mailtje naar [email protected] of neem direct contact op met een van onze partners. Wij helpen u graag.