Schuldsanering & WHOA

BBN behoudt de bedrijfswaarde voor stakeholders

Vanaf 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet maakt het voor ondernemingen die levensvatbaar zijn maar een te hoge schuldenlast hebben mogelijk om – buiten surseance en faillissement – hun schulden te herstructureren.

WHOA herstructureringsdeskundigen

BBN heeft drie gecertificeerde herstructureringsdeskundigen (PAO Leiden).

Onze herstructureringsdeskundigen begeleiden u graag tijdens het WHOA-traject. Zij helpen u bij het voorbereiden en aanbieden van een akkoordvoorstel aan uw schuldeisers. Dit begint met een gedegen oorzakenanalyse en een goed herstructuringsplan waaruit het perspectief van de onderneming blijkt. De terugbetaalcapaciteit van de onderneming is doorslaggevend bij het tot stand komen van een akkoord. Via een combinatie van strategische, organisatorische en financiële analyses identificeren onze deskundigen de herstructureringsmogelijkheden om kasstromen, resultaten en balansposities te verbeteren.

Hierbij is inzicht in het complexe landschap van onderneming, financiers en aandeelhouders cruciaal, net zoals een goede communicatie tussen stakeholders. In intensieve samenwerking met het management, juristen en stakeholders komen wij in een snelkookpan tot het optimale voorstel voor alle betrokken partijen. Onze specialisten hebben alle kennis en ervaring in huis om u hierbij te adviseren en begeleiden.

Meer informatie: alles over WHOA

Veel kennis over dit onderwerp hebben wij al voor u samengesteld. Deze kennis kunt u terugvinden op het platform Alles over Whoa.

BNN Oplossingen Schuldsanering & WHOA Quote

“Voor een geslaagde herstructurering is inzicht in het complexe landschap van onderneming, financiers en aandeelhouders cruciaal, net zoals goede communicatie tussen stakeholders.”

CONTACT

Wilt u weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? Stuur een mailtje naar [email protected] of neem direct contact op met een van onze partners. Wij helpen u graag.